Top Apps

Search for any app

Feja ISLAME

Publisher: Arlind Pajaziti
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for Feja ISLAME in United States.

Rank History shows how popular Feja ISLAME is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of Feja ISLAME every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Aplikacion që çdo musliman duhet ta ketë të instaluar.

Të Gjitha në një vend:

1. Kohët e namazit për të gjitha vendet
-Munësi për selektimin e vendit tuaj (shtetit, qytetit)
-Databazë me mbi 300 qytete
-Mundësi për aktivizimin e ALARMIT (Njoftim me zë në kohën e namazeve)
-Drejtimi i kibles

2. Kurani Shqip:
-Teksti origjinal në gjuhën arabe,
-Transliterim(teksti arab me shkronja shqipe "latine")
-Përkthim - 3 përkthime vetëm në shqip dhe mbi 20 përkthime në gjuhë tjera
-Mundësi për largimin e ndonjë opsioni

-Lexim Ne gjuhen Arabe (Audio)
-Lexim Ne gjuhen Shqipe (Audio)
-Lexim automatik Ne gjuhen Arabe + Shqipe (Audio)

-Në memorje do të ruhet automatikisht pjesa e fundit që keni lexuar

3. Hadithe
-Databazë me Mbi 2000 hadithe

4. Libri Komentimi i ëndrrave
-Shfaqje e kategorizuar dhe mundësi për kërkim
Autor HUSEJN ES-SERRAXH
Përkthyes nga arabishtja:
Fatmir Raci, Almedin Ejupi, Shaban Murati

5. Libri Mburoja e Muslimanit

6. Kategori të ndryshme si p.sh. Mësime reth faljes së namazit, Abdesi, dhe faqe e dedikuar për të mësuar sure nga kurani

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Feja ISLAME by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.