Top Apps

Search for any app

Ljudlek - lyssnarlekar

Publisher: Branja AB
Price: 6.99 USD

App Rank History

Check out the download rank history for Ljudlek - lyssnarlekar in United States.

Rank History shows how popular Ljudlek - lyssnarlekar is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of Ljudlek - lyssnarlekar every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Ljudlek är en app som utgår från Bornholmsmodellen såsom den är beskriven i boken "Bornholmsmodellen: Vägen till läsning - språklekar i förskoleklass" av I. Lundberg” (2007) och som förbereder och stödjer läs- och skrivinlärningen.

Den är lämplig för barn som är 5 år och uppåt.

Ljudlek fokuserar på att lyssna efter enskilda språkljud vilket
har visat sig vara det som har störst effekt på läsinlärningen. Det ska vara lustfyllt att
lyssna efter ljud och lära sig läsa och därför innehåller appen 5 olika aktiviteter som är roliga att göra och där man får belöningar i form av animationer.

Att förstå kopplingen mellan bokstav och ljud är avgörande för att kunna läsa/avkoda ord och därför finns bokstäverna med hela tiden i övningarna.

Vi har använt bildsymboler för språkljuden, t ex orm som väser för s, pojke som slickar glass och säger mmmm för m. Detta för att tydliggöra språkljuden för barn som ännu inte kan höra vad ord börjar på och alltså inte är hjälpta av en bild på orm för att
komma ihåg o-ljudet. Det har visat sig extra viktigt med en sådan konkretisering för barn som tycker det är svårt att lyssna efter ljud och att komma igång med läsningen.

Innehåll
=====
Ljudjakt 1 innebär att man lyssnar vilket ljud ord börjar på. Man har två ljud i taget att välja på, t ex s-m, f -n. Börjar sol på S eller M? Börjar matta på S eller M? Eftersom man inte behöver fundera på flera ljud än två är det ett bra spel att börja med.

Ljudjakt 2 är lite svårare. Det är tre ljud att lyssna efter i taget, t ex p-v-l. Vad börjar lingon på? P eller V eller L?

Vad kommer sist? Att lyssna efter sista ljudet i ett ord kan vara svårare. Därför har man bara två ljud i taget att lyssna efter. Slutar "kam" på M eller T? Man får själv välja vilka två ljud som ska jämföras.

Höra skillnad 1 är ett lite annorlunda sätt att lyssna efter ljud. Man ska hålla två ord i minnet och lyssna om de börjar på samma ljud eller på olika ljud. Här får man också välja vilka ljud man ska jämföra så variationsmöjligheterna blir många.

Höra skillnad 2 är nästan som Höra skillnad 1 men nu är det förutbestämda alternativ. De två ord som ska jämföras skiljer sig åt med bara ett ljud vilket gör det svårare att höra. Låter pil - bil lika eller olika? Låter pil - pil lika eller olika? Låter tand – tant lika eller olika

Appen är utarbetad av logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med barn med tal- och språksvårigheter. Vilka ljud man kan lyssna efter är genomtänkta och valmöjligheterna gör det möjligt att göra det svårare eller lättare efter barnets nivå. Appen Ljudlek är lika rolig och utvecklande för alla barn.

Bara på svenska
Only in Swedish

Ljudlek är utvecklad i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Ljudlek - lyssnarlekar by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.