Top Apps

Search for any app

PeoPay

Publisher: Bank Pekao SA
Price: Free
Rating:

App Rank History

Check out the download rank history for PeoPay in United States.

Rank History shows how popular PeoPay is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of PeoPay every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Z aplikacją PeoPay masz szybki i wygodny dostęp do swoich produktów w Banku Pekao S.A., opłacisz rachunki, zapłacisz za zakupy, wypłacisz gotówkę BLIKiem, a nawet weźmiesz pożyczkę.

Nowa wersja aplikacji PeoPay to m.in.:
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• logowanie i zatwierdzanie operacji odciskiem palca, FaceID lub PIN-em
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji
• przelewy natychmiastowe Express Elixir
• przelewy krajowe i zagraniczne oraz doładowania telefonu
• transakcje BLIK:
– przelewy na telefon
– szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, z możliwością skopiowania kodu BLIK do pamięci
– internetowe płatności bez konieczności ponownego użycia kodu
– wypłaty gotówki z bankomatów i terminali (cashback) z logo BLIK
– wpłaty gotówki we wpłatomatach z logo BLIK
• płacenie w Internecie przez skanowanie kodu QR
• oferta pożyczki gotówkowej oraz karty kredytowej „na klik”
• wymiana walut po preferencyjnych kursach (po udostępnieniu przez Doradcę w oddziale)
• procentowy lub kwotowy podgląd salda przed zalogowaniem
• obsługa rachunku indywidualnego i firmowego w jednej aplikacji
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny

Aplikacja PeoPay to również:
• zakładanie rachunków i wnioski o produkty z poziomu aplikacji
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• płacenie w Internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• kalendarz płatności zaplanowanych
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy PekaoTFI
• zaprezentowanie produktów maklerskich
• zarządzanie kartami debetowymi do rachunków: aktywacja, nadawanie i zmiana PIN, zmiana limitów transakcyjnych, zablokowanie / odblokowanie / zastrzeżenie karty

Nie jesteś Klientem Pekao? Załóż konto przez selfie w PeoPay lub udaj się do oddziału.

W aplikacji jest możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński. Więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl

----------------------------------

With the PeoPay application you have quick and convenient access to your products at Bank Pekao S.A., you can pay bills, pay for purchases, withdraw cash with BLIK, and even take a loan.

New version of PeoPay app is e.g.:
• access to all accounts of the customer and their history
• transaction authorization with PIN, fingerprint, or FaceID
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application
• instant transfers Express Elixir
• domestic transfers, foreign and telephone top-ups
• BLIK transactions:
– instant transfers directly to telephone number
– quick and convenient payments in stationery or internet stores, now also with the possibility to copy BLIK code to memory
– internet payments without the necessity to use code again
– cash withdrawals from ATMs and terminals (cashback) with BLIK logo
– cash deposit in ATMs with deposit option marked with BLIK logo
• internet payments with QR code scan
• cash loan and credit card offer with just a click
• currency exchange at preferential rates (access enabled by the Advisor)
• percentage or amount balance view before login
• individual and company bank account service in one application
• transaction history search, transfer directly from history of operations and return transfer

PeoPay application enable also:
• account opening and applying for products from the application level
• summary of expenses divided into categories
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• calendar of scheduled payments
• checking the history of operations of PekaoTFI fund regular accounts
• brokerage products
• management of debit cards assigned to accounts: activation, PIN setting and changing, changing transaction limits, block / unblock / restrict the card

Are you not a Pekao client? Open account by selfie in PeoPay or go to the branch.
More information at www.pekao.com.pl

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of PeoPay by reading the reviews and checking the rating.

4.5

435 ratings

Super

Bardzo dobra aplikacja

Jun 27, 2021

Opinia

Szybki I łatwy dostęp do aplikacji, przejrzysta strona, wszystko zrozumiałe, widoczne I dostępne!

Jun 14, 2021

PeoPay

Easy to use and reliable

May 28, 2021

Opinia

Szybki I łatwy dostęp do aplikacji, przejrzysta strona, wszystko zrozumiałe, widoczne I dostępne!

May 22, 2021

Opinia o aplikacji

Super aplikacja👏

May 23, 2021

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.