Sparräknaren

Rating: Not rated yet
Price: 2.99 USD
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for Sparräknaren in United States.
Rank History shows how popular Sparräknaren is in the iOS app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Sparräknaren every hour of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - iOS - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Hur stort kapital ger ett månadssparande på 1000 kr med 5% avkastning över 30 år?

Hur stort kapital hade jag haft idag om jag sparat 500 kr per månad sedan jag föddes, och investerat kapitalet på Stockholmsbörsen och fått avkastning enligt index?

Sparräknaren ger dig svaren! Med hjälp av flera olika verktyg och grafer** får du en tydlig visualisering av hur kapitalet växer över tid för olika nivåer av sparande.

Välj mellan följande funktioner:

- Totalt kapital beräknat enligt ränta-på-ränta givet olika nivåer av månadssparande, startkapital, avkastning och antal år

Välj mellan tre olika gränssnitt:

- Snabb: Snabbval med färdiga alternativ på startkapital, månadssparande, avkastning och år
- Detaljerad: Egen inmatning med valfria värden på startkapital, månadssparande, avkastning och år
- Mål: Välj ett målbelopp och uträkning av en av variablerna: år, månadssparande och avkastning

- Simulera månadssparande med historik avkastning enligt Stockholmsbörsens index*, valfri tidsperiod mellan 1871 och 2018

- Valfri tidsperiod mellan 1871 och 2018.
- Valfritt startkapital och månadssparande
- Med och utan inflationsjustering
- Tre olika hastigheter på simuleringen
- Resultatet visas under simuleringen som en graf med totalt kapital över tid.
- Slutresultat i form av totalt kapital och total avkastning

* SIX30RX index, vilket ungefär motsvarar en avgiftsfri Sverige-index-fond. OBS! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Historisk data från: [http://archive.riksbank.se/Documents/Forskning/%C3%96vrigt/2014/Chapter6_%20volume2_140613.pdf]

** All charts are created with the Charts framework, developed by Daniel Cohen Gindi. The Charts framework is available here: https://github.com/danielgindi/Charts

aktie ekonomi

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.