Top Apps

Search for any app

PONS Библиотека Речници

Publisher: Klett Bulgaria OOD
Price: Free with In App Purchases

App Rank History

Check out the download rank history for PONS Библиотека Речници in United States.

Rank History shows how popular PONS Библиотека Речници is in the Mac, and how that’s changed over time. You can track the performance of PONS Библиотека Речници every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Можете да поръчате 10 български речника за английски, немски, френски, испански и руски в приложението.
Разгледайте пълния списък на думите и 100 примерни превода от всеки речник преди да купите.

С помощта на приложението можете да работите с най-напредналите технологии за търсене, учене и превод на думи.
Преди да поръчате, уверете се, че речникът отговаря на нивото Ви на знание на езика и включва думите, които Ви трябват. Пълната версия може да се купи от каталога с речници в приложението.

ИЗПРОБВАЙТЕ ПРОГРАМАТА ЗА УМЕН ПРЕВОД

• Търсенето в целия текст Ви позволява да търсите думите по-ефективно в цялото съдържание на речника, включително заглавни думи, идиоми и примери.
• Търсене в списъка със заглавни думи на речника.
• Списък с подобни думи в случай на погрешно изписване.

• Wildcard търсене, ако не сте сигурни за изписването на думата. Използвайте символите “?” и “*”, за да заместите липсващите букви.
• Морфологичен модул за превод на английски, френски, испански, немски и руски думи във всяка граматична форма.
• Проверка от други приложения! Докато работите в друго приложение, можете лесно и бързо да проверите всяка непозната дума без да напускате приложението.
• Линкове между речниковите статии и посоките на езика.

УЧЕТЕ ЕЗИКА

• С помощта на произношението на думите на английски, френски, немски, испански и руски, записано от носители на езика, можете да подобрите уменията си.
• Пълна лингвистична информация с таблици за склонение и спрежение – удобен избор за ученици, студенти и специалисти (само за английски, френски, испански и руски).
• Таблица с английските неправилни глаголи.
• Любими статии за бърз достъп и преговор на често търсени думи.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА УДОБНАТА РАБОТА

• Въвеждайте думи, като ги произнасяте, с помощта на новата опция за диктуване на OS X Maveriks.
• Постоянен достъп до виртуалната клавиатура.

• Търсене в История.
• Синхронизация на езика на речника с клавиатурата.
• Настройки на размера на шрифта според желанията Ви.


• Не се изисква връзка с интернет – просто свалете речника веднъж и го използвайте без допълнителни разходи.

Съвместимост: Mac OS 10.7 (Lion) и по-високи версии.


За PONS

Вече над 30 години PONS развива зелените материали за изучаване на чужди езици – класически речници и граматични помагала, аудио и мултимедийни курсове за самообучение, безплатни онлайн приложения като езиковият портал www.pons.eu. Научете повече на www.pons.bg и www.pons.de

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of PONS Библиотека Речници by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.