Welcome to App Annie!
Here you can find everything there is to know about Skúšky bezpečnostného zamestnanca and millions of other apps. Sign up for free and learn more about the apps you care about, competitor insights and what’s happening in the app industry.

Skúšky bezpečnostného zamestnanca

Publisher: Lacko Luboslav
Rating: Not rated yet
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for Skúšky bezpečnostného zamestnanca in United States.
Rank History shows how popular Skúšky bezpečnostného zamestnanca is in the Windows Store app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Skúšky bezpečnostného zamestnanca of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Windows Store - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Aplikácia vám interaktívnou formou interaktívnych testov umožní naštudovať otázky pre skúšku bezpečnostných zamestnancov zo zákona č.: 214/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vykonávacích predpisov k zákonu. Aplikácia umožňuje zahrnúť do testu všetky otázky, vygenerovať test z 30 náhodne vybraných otázok, prípadne zostaviť nový test z nesprávne zodpovedaných otázok z predchádzajúceho testu. Po prípadnej zmene legislatívy, či okruhov otázok na stránkach Národného bezpečnostného úradu bude aplikácia aktualizovaná. Skúšobná verzia je plne funkčná, s plným počtom otázok, je len časovo obmedzená.

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.