تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل

Éditeur: DisMedia Team
Note: Pas encore noté
Prix: Gratuit

Historique de classement des apps

Consulter l'historique des classements de téléchargement pour تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل en France.
L'Historique des classements indique la popularité de تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل sur Google Play app store et son évolution au fil du temps. Vous pouvez suivre la performance de تعبیر خواب پیشرفته - جامع و کامل pour chaque jour sur différents pays, catégories et appareils.
Classement des téléchargements - Google Play - France
Semaine dernièreCette semaine
Aucune donnée de classement pour la semaine dernière
Les données de cette semaine sont disponibles gratuitement après inscription.
Pour voir les données de cette semaine jusqu'à la dernière heure.

Découvrez-en plus après l'inscription gratuite !

Inscrivez-vous gratuitement pour obtenir un accès illimité aux classements, aux évaluations, aux notes, aux mots-clés et bien plus encore.

Description de l'appli

اپلیکیشن رایگان تعبیر خواب با تفسیر

با تعابیر اکثر بزرگان علم تعبیر
تعبیر خواب امام صادق علیه السلام
تعبیر خواب خالد بن علی بن محمد العنبری
تعبیر خواب آنلی بیتون
تعبیر خواب محمد ابن سیرین بصری جابر مغربی
تعبیر خواب ابراهیم بن عبدالله کرمانی
تعبیر خواب لوک اویتنهاو
تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی
نکات قابل توجه برای تعبیر خواب
۱- رؤیای انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابها می گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بیننده دیده است.


۲- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه


۳- اطلاعاتی که در خواب به بیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:
الف) فقط مربوط به شخص خواب بیننده است.
ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب می باشد.
ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خواب باشد.
د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.
ه) به موضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.


۴- از لحاظ منفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.


۵- فاکتور زمان در رؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوند تعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوید از یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشید و لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواب او در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.

rouya nly dicoreve

Optimisation pour les app stores

Quels mots les gens saisissent-ils lorsqu'ils cherchent une appli ?
Les bons mots-clés peuvent aider une appli à se faire connaître, ce qui augmente les téléchargements et le chiffre d'affaires. App Annie suit des millions de mots-clés afin que vous puissiez augmenter les téléchargements de votre appli et savoir quels mots-clés vos concurrents utilisent.

Découvrez tout sur des millions d'applis et l'actualité de l'industrie des applis grâce à App Annie.