Top des applis

Search for any app

Högskoleprovet!

Éditeur: Högskoleprovet
Prix: 12.15 USD
Note:

Historique de classement des apps

Consulter l'historique des classements de téléchargement pour Högskoleprovet! en France.

L'Historique des classements indique la popularité de Högskoleprovet! sur Google Play app store et son évolution au fil du temps. Vous pouvez suivre la performance de Högskoleprovet! pour chaque heure de chaque jour sur différents pays, catégories et appareils.

Découvrez-en plus après l'inscription gratuite !

Optimisation pour les app stores

Suivez les mots-clés les plus performants pour chaque app référencée, ainsi que les tendances de recherche d'une app au fil du temps pour les mots-clés déterminants.

Évaluations et notes de l'appli

Obtenez des retours d'utilisateurs importants en parcourant les évaluations et les notes des apps. Recoupez les données par version, par pays et par plage de dates pour découvrir des bugs, suivre les suggestions et améliorer votre app.

Contenus phares

Découvrez où et quand les apps ont été référencées sur les différents app stores par jour, pays, périphérique et catégorie.

Description de l'appli

Högskoleprovet är ett program som hjälper dig att öva inför högskoleprovet. Appen innehåller frågor från tidigare högskoleprov.

Appen innehåller ORD, XYZ, NOG, KVA, MEK, och LÄS delar med totalt 6000 frågor.

Dessutom får du snabb tillgång till antagningsstatistik (hösttermin 2013).


***ORDprov***
– Innehåller nu 5000 ord och 220 suffix/prefix
– 1500 uppslagsord språkexempel som visar hur uppslagsordet används i angiven betydelse.
– Möjlighet att spara ord som man senare vill att plugga
– Alternativ skaffas fram slumpvis
– Svåra svenska ord

***NOG***
– Innehåller 300 frågor
– Lösningsförslag/ledningar till cirka 50 frågor

***XYZ***
– Innehåller 180 frågor
– Lösningsförslag/ledningar till cirka 100 frågor

***KVA***
– Innehåller 150 frågor
– Lösningsförslag/ledningar till cirka 100 frågor

***MEK***
– Innehåller 150 frågor

***LÄS***
– Innehåller 40 texter med totalt 160 frågor

Högskoleprovet består av åtta delprov i en kvantitativ del och en verbal del, samt en testdel.

Kvantitativ del (40+40 uppgifter):
1. XYZ, som består av 24 uppgifter, vilka prövar förmågan att lösa matematiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
2. KVA, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
3. NOG, som består av 12 uppgifter, vilka prövar förmågan att tänka logiskt med hjälp av matematiska problem.
4. DTK, som består av 24 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå och tolka diagram, tabeller och kartor.

Verbal del (40+40 uppgifter):
1. ORD, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå ord och begrepp i det svenska språket.
2. MEK, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att sätta in ord och uttryck i sitt sammanhang.
3. LÄS, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på svenska.
4. ELF, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på engelska.

Testdelen – varje år finns en extra provdel som genomförs för att kunna ta fram nya frågor för kommande prov. Denna del består av uppgifter från de tidigare nämnda delarna. Vilken dubblettdel som var ett test får man veta efter provdagens slut.
Facit till högskoleprovet publiceras en timme efter provets slut på studera.nu, SVT:s text-tv samt i de flesta tidningarna.

Högskoleprovet är ett svenskt nationellt lämplighetstest som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier. Resultatet från högskoleprovet utgör en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner.

Provet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Då proven alltid görs på lördagar skiftar datumen lite för varje år, men vårprovet är så gott som alltid i slutet av mars eller i början av april, samtidigt som höstprovet är i september eller oktober.

Har du några frågor/synpunkter? Har du hittat eventuella fel?
Kontakta oss gärna på vår gemensamma e-post:
dreamfall.inc@gmail.com

Högskoleprovet - din väg till 2.0

Optimisation pour les app stores

Quels mots les gens saisissent-ils lorsqu'ils cherchent une appli ? Les bons mots-clés peuvent aider une appli à se faire connaître, ce qui augmente les téléchargements et le chiffre d'affaires. App Annie suit des millions de mots-clés afin que vous puissiez augmenter les téléchargements de votre appli et savoir quels mots-clés vos concurrents utilisent.

Évaluations et notes de l'appli

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Högskoleprovet! en lisant les évaluations et en consultant la note.

4.5

144 notes

Découvrez tout sur des millions d'applis et l'actualité de l'industrie des applis grâce à App Annie.