Top des applis

Search for any app

Blodtrycksdoktorn

Éditeur: Blodtrycksdoktorn AB
Prix: Gratuit

Historique de classement des apps

Consulter l'historique des classements de téléchargement pour Blodtrycksdoktorn en France.

L'Historique des classements indique la popularité de Blodtrycksdoktorn sur Google Play app store et son évolution au fil du temps. Vous pouvez suivre la performance de Blodtrycksdoktorn pour chaque heure de chaque jour sur différents pays, catégories et appareils.

Découvrez-en plus après l'inscription gratuite !

Optimisation pour les app stores

Suivez les mots-clés les plus performants pour chaque app référencée, ainsi que les tendances de recherche d'une app au fil du temps pour les mots-clés déterminants.

Évaluations et notes de l'appli

Obtenez des retours d'utilisateurs importants en parcourant les évaluations et les notes des apps. Recoupez les données par version, par pays et par plage de dates pour découvrir des bugs, suivre les suggestions et améliorer votre app.

Contenus phares

Découvrez où et quand les apps ont été référencées sur les différents app stores par jour, pays, périphérique et catégorie.

Description de l'appli

Du mäter blodtrycket i lugn och ro hemma och får en personlig behandlingsplan med råd och åtgärder för att nå dina mål. Dina vårdkontakter med läkare och sjuksköterska sker enkelt via appen. Blodtrycksdoktorn är en del av primärvården och frikort gäller.


Du får en bevisat effektiv behandling mot högt blodtryck
Det är kombinationen av blodtrycksmätning i hemmet, kontinuerliga läkarkontroller, provtagning, receptförskrivning, tillsyn av sjuksköterska och hjälp med individuella livsstilsförändringar som gör stor skillnad. På 6 månader sänker våra patienter* i snitt sitt blodtryck med 12mmHg.
Det innebär en minskad risk** för att drabbas av stroke med 35% och risken för hjärtsvikt med 40%.


Hur fungerar det?

1. Första gången du använder Blodtrycksdoktorn svarar du på några frågor om din hälsa för att vi ska kunna ge dig den vård som passar dig bäst.

2. Vi skickar en blodtrycksmätare till dig så att du kan mäta ditt blodtryck i lugn och ro hemma. Du får låna blodtrycksmätaren kostnadsfritt så länge som du är aktiv patient i tjänsten. När du mäter överförs värdena automatiskt till appen så att både du och din läkare har koll på utvecklingen för ditt blodtryck.

3. Du får en kontinuerlig uppföljning med egen specialistläkare och sjuksköterska. I appen får du en skräddarsydd behandlingsplan utifrån dina individuella värden och förutsättningar som du och din läkare följer upp regelbundet. Chatta direkt med din personliga sjuksköterska för att få råd eller svar på frågor. Vi svarar oftast redan inom 24 timmar.


Vad kostar det att använda Blodtrycksdoktorn?

Det är kostnadsfritt för dig som patient att använda appen, blodtrycksmätaren och ha kontakt med sjuksköterska. Som patient har du 2-4 läkarkontroller per år. Då är patientavgiften max 100kr per kontroll och frikort gäller. I många fall tillkommer ingen patientavgift för dina läkarkontroller, då dessa är kostnadsfria när det sker en receptförnyelse eller nyförskrivning av medicin.
Blodtrycksdoktorn är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

* Detta gäller patienter som har ett okontrollerat blodtryck över 125 systoliskt när de kommer till Blodtrycksdoktorn.
** Baserat på andra studier som visat vad en sänkning av blodtrycket med 10mmHg innebär för riskerna att drabbas av komplikationer till följd av högt blodtryck.


Med vår app, blodtrycksmätare och vårdteam kan du

- Enkelt mäta och ha kontroll på ditt blodtryck hemifrån
- Vara lugn och trygg då våra sjuksköterskor och specialistläkare monitorerar dina värden
- Få regelbunden uppföljning, coachning och justering av mediciner för att nå dina mål

Vad kostar det att vara patient hos Blodtrycksdoktorn?

I många fall tillkommer ingen patientavgift för dina läkarkontroller, då dessa är kostnadsfria när det sker en receptförnyelse eller förskrivning av medicin. I de fall då detta inte sker så ligger patientavgiften på 100 kr, frikort gäller och avgiften är frikortsgrundande. Oavsett om det blir en patientavgift eller inte så får du inför varje läkarkontroll välja om du vill betala via faktura eller med frikort. Vi kontakt med sjuksköterska utgår ingen patientavgift.

Medicinska råd och data som du får ta del av i appen är en del av din behandling, som du alltid stämmer av med din patientansvarige specialistläkare i Blodtrycksdoktorn.


Accumbo AB är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

Optimisation pour les app stores

Quels mots les gens saisissent-ils lorsqu'ils cherchent une appli ? Les bons mots-clés peuvent aider une appli à se faire connaître, ce qui augmente les téléchargements et le chiffre d'affaires. App Annie suit des millions de mots-clés afin que vous puissiez augmenter les téléchargements de votre appli et savoir quels mots-clés vos concurrents utilisent.

Évaluations et notes de l'appli

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Blodtrycksdoktorn en lisant les évaluations et en consultant la note.

0

0 notes

Découvrez tout sur des millions d'applis et l'actualité de l'industrie des applis grâce à App Annie.