Top des applis

Search for any app

markayoly

Éditeur: Maksat Atajumayev
Prix: Gratuit

Historique de classement des apps

Consulter l'historique des classements de téléchargement pour markayoly en France.

L'Historique des classements indique la popularité de markayoly sur iOS app store et son évolution au fil du temps. Vous pouvez suivre la performance de markayoly pour chaque heure de chaque jour sur différents pays, catégories et appareils.

Découvrez-en plus après l'inscription gratuite !

Optimisation pour les app stores

Suivez les mots-clés les plus performants pour chaque app référencée, ainsi que les tendances de recherche d'une app au fil du temps pour les mots-clés déterminants.

Évaluations et notes de l'appli

Obtenez des retours d'utilisateurs importants en parcourant les évaluations et les notes des apps. Recoupez les données par version, par pays et par plage de dates pour découvrir des bugs, suivre les suggestions et améliorer votre app.

Contenus phares

Découvrez où et quand les apps ont été référencées sur les différents app stores par jour, pays, périphérique et catégorie.

Description de l'appli

Markayoly.com’uň telefon programmasynyň kömegi bilen, meşhur brendleriň arzanlaşyklaryny yzarlap, gözleýän ähli harydyňyzy ýokary arzanlaşyklar bilen satyn alyp bilersiňiz. Egin-eşik, aksessuar we gözellik brendleriniň ýüzlerçesi, hem-de müňlerçe haryt telefon programmamyzda size garaşýar. Moda indi jübiňizde, üstelik telefon programmasynyň size hödürleýän goşmaça arzanlaşyklary bilen birlikde.

Ynamly Söwda

Markayoly programmasynyň kömegi bilen etjek söwdaňyzda, šahsy maglumatlaryňyz goragda saklanýar. Söwdaňyzyň has ynamly bolmagy üçin markayoly.com SSL gorag sertifikatyny ulanýar.

Yzyna tabşyrmak we başgasyna çalyşmak

Markayoly.com-dan satyn alan harydyňyzy 3 güniň dowamynda yzyna tabşyryp ýa-da başgasyna çalşyp bilersiňiz.

Gapyda Hasaplaşyk

Markayoly.com öňdebaryjy markalary gapyňyza çenli getirýär we satyn alan harytlaryňyzyň tölegini harydy eliňize alanyňyzda gapyda tölemek mümkinçiligini -de berýär.

Ofisten baryp almak

Markayoly.com we telefon programmasyndan satyn alan harytlaryňyzy, ýol tölegini tölemezden Aşgabatdaky ofisimizden gelip alyp bilersiňiz ýa-da ýol tölegini tölemek şerti bilen gapyňyza çenli getirdip bilersiňiz.

Telefon programmasyna aýry arzanlaşyklar

Markayoly.com telefon programmasy, diňe bir ýüzmüňlerçe harydy jübiňize sygdyrmak bilen çäklenmeýär, eýsem programmada goşmaça arzanlaşyklar gündelik yzygiderli geçirilip durulýar.

Her islege görä Aýry Bölüm

Markayoly.com-uň; gyz-gelin, erkek, aýakgap, sumka, öý-tekstil, çaga, gözellik ýaly bölümlerinde ýüzmüňlerçe haryt size garaşýar.

Köýnek, balak, sagat, ädik, şypbyk, uly ölçegli eginbaşlar, kurtka, palto, sport köwüşleri, futbolka, jempir, jeans we öý tekstiline degişli ähli zat Markayoly’da!

Markayoly.com-uň web saýtynyň we telefon programmasynyň hödürleýän hyzmatlary bilen oturan ýeriňde söwda etmegiň lezzetini ýaşa.

Markayoly programmalary bilen baglanyşykly pikir we teswirleriňizi bize info@markayoly.com adresine mail ugradyp bilersiňiz.

Optimisation pour les app stores

Quels mots les gens saisissent-ils lorsqu'ils cherchent une appli ? Les bons mots-clés peuvent aider une appli à se faire connaître, ce qui augmente les téléchargements et le chiffre d'affaires. App Annie suit des millions de mots-clés afin que vous puissiez augmenter les téléchargements de votre appli et savoir quels mots-clés vos concurrents utilisent.

Évaluations et notes de l'appli

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de markayoly en lisant les évaluations et en consultant la note.

0

0 notes

Découvrez tout sur des millions d'applis et l'actualité de l'industrie des applis grâce à App Annie.