Top des applis

Search for any app

Memmoread TOEIC® Listening

Éditeur: Nuttawee Owat
Prix: 3.99 USD
Compatibilité: iPhone & iPad

Historique de classement des apps

Consulter l'historique des classements de téléchargement pour Memmoread TOEIC® Listening en France.

L'Historique des classements indique la popularité de Memmoread TOEIC® Listening sur iOS app store et son évolution au fil du temps. Vous pouvez suivre la performance de Memmoread TOEIC® Listening pour chaque heure de chaque jour sur différents pays, catégories et appareils.

Découvrez-en plus après l'inscription gratuite !

Optimisation pour les app stores

Suivez les mots-clés les plus performants pour chaque app référencée, ainsi que les tendances de recherche d'une app au fil du temps pour les mots-clés déterminants.

Évaluations et notes de l'appli

Obtenez des retours d'utilisateurs importants en parcourant les évaluations et les notes des apps. Recoupez les données par version, par pays et par plage de dates pour découvrir des bugs, suivre les suggestions et améliorer votre app.

Contenus phares

Découvrez où et quand les apps ont été référencées sur les différents app stores par jour, pays, périphérique et catégorie.

Description de l'appli

คลัง TOEIC Listening ควิซ รวบรวมควิซข้อสอบโทอิคพาร์ทฟัง มาไว้ที่เดียวและแบ่งย่อยเป็นควิซสั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝึกทำข้อสอบ TOEIC Listening ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกในการฝึกฝนการทำข้อสอบโทอิค พร้อมมีเฉลย Answer Script อย่างละเอียดในทุกควิซ และทุก ๆ Audio Files

Memmoread TOEIC Listening Practice
แอพนี้รวบรวม TOEIC Listening Test ที่มีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริง มาแบ่งย่อยเป็นพาร์ทต่างๆ ตามแบบฉบับของข้อสอบโอทิคพาร์ทฟังจริงๆ ได้แก่
TOEIC Listening Test Part 1: Photographs
TOEIC Listening Test Part 2: Questions and Responses
TOEIC Listening Test Part 3: Conversations
TOEIC Listening Test Part 4: Single Talks

ซึ่งควิซภายในแอพเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการสอบภายในประเทศไทย ซึ่งรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มใช้สอบตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TOEIC และสิ่งใหม่ที่สามารถพบเจอได้ภายในแอพนี้

สิ่งที่เหมือนเดิมของข้อสอบโทอิค คือ พาร์ทฟัง หรือ TOEIC Listening ยังประกอบด้วย 4 พาร์ทเช่นเดิม ได้แก่ Photographs, Questions & Responses, Conversations, และ Single Talks

โดยรูปแบบของ ข้อสอบโทอิคสองพาร์ทแรก คือ Photographs และ Questions & Responses จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะเป็นการลดจำนวนข้อ

ซึ่ง ภายในแอพนี้ ได้แบ่งย่อย พาร์ท Photographs ให้มีจำนวนข้อสอบภายในควิซ จำนวน ควิซละ 6 ข้อ ซึ่งจะเหมือนการสอบจริง ที่สามารถพบเจอได้ ส่วนพาร์ท Questions & Responses ภายในควิซจะมีข้อสอบควิซละ 10 ข้อ

รายละเอียดของรูปแบบข้อสอบโทอิคพาร์ทฟังแบบใหม่ที่จะพบเจอได้ในควิซโทอิพาร์ทฟังนี้

โทอิคพาร์ทฟัง พาร์ท Conversations และ Single Talks มีบทสทนาที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันมากขึ้น มีคำถามที่เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ความคิดเห็น และมีการนำภาพประกอบ มาใช้ในข้อสอบบางข้อ ซึ่งภายในแอพนี้ จะมีจำนวนข้อสอบ ทั้งหมด 9 ข้อ ภายใน 1 ควิซ

เทคนิคการทำข้อสอบโทอิค

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง TOEIC Listening Photographs
ดูภาพในโจทย์โทอิคคร่าวๆ ในแต่ละข้อ ไม่ต้องเพ่งดูแบบละเอียด ระหว่างฟัง จดจ่อไว้ที่ตัวเลือกแต่ละข้อเลย ฟังข้อนึงจบปั๊ป ถ้าไม่ใช่ เลื่อนไปข้อต่อไปเลย เจอข้อไหนที่ใช่คำตอบ ก็เลือกคำตอบนั้นได้เลย ถ้าข้อไหนฟังพลาดแล้ว หรือฟังครบ 4 ข้อแล้วยังไม่รู้คำตอบ ให้ข้ามไปเตรียมตัวข้อถัดไปเลย อย่ามัวแต่คิดข้อเดิม

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง TOEIC Listening Questions and Responses
ตั้งใจฟัง เงี่ยหูฟังให้ดี เวลาเสียงจทย์โทอิคมา ให้คิดในใจเลยว่าเค้าถามอะไร คำตอบที่ได้ควรเป็นอะไร ดินสอจ่อไว้ที่ตัวเลือกเลย ข้อไหนไม่ใช่ข้าม เลื่อนไปรอตัวเลือกถัดไปเลย

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง TOEIC Listening Conversations
สำคัญเลยคือต้องสแกนโจทย์โทอิค และ choice คร่าวๆ ใน set ก่อนว่าถามถึงอะไรบ้าง เพราะจะทำให้เรามีจุดหมายในการฟังมากขึ้นว่าฟังเพื่อหาคำตอบแบบไหน เช่นถาม What, Where, When, Why รวมถึงพวก inference (สรุปความ จับสิ่งที่เค้าจะสื่อจากบทสนทนา)
ส่วนมากบทสนทนามักจะไม่ใจร้าย คือคำตอบของ 3 ข้อ มักจะเรียงลำดับกันอยู่ในบทสนทนา (ยกเว้นพวกให้สรุปความ ที่ฟังจบถึงตอบได้ หรือบางครั้งฟังแล้วพอเดาได้ก็ตอบได้ก่อนเลยก็มี)
ถ้ามีเวลาเหลือก่อนเริ่มชุดใหม่ แนะนำให้ลองอ่านตัวเลือกคร่าวๆ

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง TOEIC Listening Single Talks
อ่านโจทย์โทอิคก่อน ดูว่าแต่ละข้อถามถึงอะไร ตอนฟังพยายามจับใจความให้ดีว่าประกาศนี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน (ถามบ่อย) สถานการณ์คืออะไร เช่นบางทีเป็นประกาศบอกรถไฟล่าช้า แต่อาจจะฟังคล้ายประกาศบนเครื่องบินได้เหมือนกัน ฟังพวกเวลา ตัวเลข สภาพอากาศ หรือพวกคำสั่ง คำแนะนำให้ดี เป็นรายละเอียดที่ชอบถาม

สุดท้ายนี้ ควิซต่างๆ จะมีการอัพเดทตลอดเวลา ถ้าผู้ใช้พบเจอปัญหาการใช้งาน หรือต้องการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแอพให้ดีขึ้น สามารถติดต่อผู้พัฒนา ได้โดยตรงทั้งภายในแอพ และที่อีเมล

Optimisation pour les app stores

Quels mots les gens saisissent-ils lorsqu'ils cherchent une appli ? Les bons mots-clés peuvent aider une appli à se faire connaître, ce qui augmente les téléchargements et le chiffre d'affaires. App Annie suit des millions de mots-clés afin que vous puissiez augmenter les téléchargements de votre appli et savoir quels mots-clés vos concurrents utilisent.

Évaluations et notes de l'appli

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Memmoread TOEIC® Listening en lisant les évaluations et en consultant la note.

0

0 notes

Découvrez tout sur des millions d'applis et l'actualité de l'industrie des applis grâce à App Annie.