ΤΑΡΙΦΑ

パブリッシャー: PERSEAS
評価:
価格: 18.76 USD

ランキング推移

ΤΑΡΙΦΑの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるΤΑΡΙΦΑの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるΤΑΡΙΦΑの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Για έξοδο από Πλήρη Οθόνη (Full Screen), στις περιπτώσεις των κινητών που δεν εμφανίζεται η Μπάρα Πλοήγησης, μετακινήστε το δάχτυλο από το εξωτερικό μέρος της οθόνης προς το εσωτερικό στα σημεία που έπρεπε να εμφανίζεται η μπάρα πλήγησης (πάνω, κάτω, ή δεξιό μέρος οθόνης) ή πατήστε το πλήκτρο: ΠΡΟΣΘΕΤΑ.

Υπολογισμός Ταρίφας - Ταξίμετρο (Taximeter) - Ταχύμετρο:
Υπολογίστε ποιο θα ήταν το κόμιστρο μιας διαδρομής εάν θα την κάνατε με ταξί.

Η μέτρηση γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση του GPS (ΔΕΝ ειναι απαραίτητη η χρήση δεδομένων).
Επιλογή ελάχιστης ταρίφας (Αττική/Θεσσαλονίκη/Περιφέρεια).
Επιλογή βήματος μέτρησης (0,03€/0,05€).
Επιλογή extras (βαλίτσες, αεροδρόμια κ.α.).
Επιλογή εμφάνισης πρόσθετων ενδείξεων (κατα σειρά: Στιγμιαία Ταχύτητα, Μέση Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος).
Επιλογή Συνόλων.
Επιλογή Χρωμάτων.
Επιλογή διπλής ταρίφας.
Επιλογή φωτεινότητας οθόνης (αυξομειώστε σύροντας το δάχτυλο πάνω ή κάτω).
Οπίσθιος φωτισμός ψηφίων.
Επιλογή έντασης οπίσθιου φωτισμού ψηφίων (αυξομειώστε σύροντας το δάχτυλο δεξιά ή αριστερά).
Επιλογή Πάχους Γραμμών.


Απαιτείται η τελευταία έκδοση των Google Play Services (Υπηρεσιες Google Play).
Εαν είναι απαραίτητο (πχ δεν πιανει σημα GPS) αναβαθμίστε απο το Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms


Σημαντική σημείωση:
Εξ’ αιτίας της μεγάλης ακρίβειας της μέτρησης λαμβάνουμε παράπονα ότι πολλοί οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή για κοστολόγηση της διαδρομής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή εχει δημιουργηθεί ακριβώς για τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή ΑΥΣΤΗΡΑ για ερασιτεχνική χρήση και ΈΛΕΓΧΟ των χρεώσεων και οχι για επαγγελματική χρήση αφου για το σκοπο αυτόν υπάρχουν τα νόμιμα εγκατεστημένα και ελεγμένα από το κράτος ταξίμετρα.

taxi fare finder

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、ΤΑΡΙΦΑに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.2
77 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。