АдминПлюс (AdminPlus)

パブリッシャー: AdminSoft Plus ltd.
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

АдминПлюс (AdminPlus)のオーストリアにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるАдминПлюс (AdminPlus)の人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるАдминПлюс (AdminPlus)の履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - オーストリア
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

АдминПлюс е защитена вътрешна мрежа за обмен на съобщения между учители, ученици, родители и училищна администрация, която се използва от училища и детски градини – абонати на услугата.
Чрез АдминПлюс можете да получавате и изпращате съобщения, свързани с текущата дейност на училището и детската градина: предстоящи събития, промени в програмата или дневния режим. Родителите и учениците могат да се свързват директно с класния ръководител или учителя на групата, да следят въведените оценки и отсъствия за деня, както и да получат подробна информация за оценките и отсъствията по учебни предмети и дати.
За да използвате приложението АдминПлюс е необходимо да имате код за регистрация, предоставен от училището или детската градина, в които учи вашето дете. Ако нямате предоставен код, моля свържете се с класния ръководител или учителя на групата.

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、АдминПлюс (AdminPlus)に対するユーザーの気持ちを知りましょう。
2.4
378 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。