Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bible

パブリッシャー: Red Appz
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bibleのイギリスにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるBiblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bibleの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるBiblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bibleの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - イギリス
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Biblia ya Kikristo ni mkusanyo wa maandiko matakatifu ya Ukristo. Maandiko hayo mbalimbali yanaitwa tangu zamani sana "vitabu" tu, inavyomaanishwa na neno la Kigiriki βιβλια, "biblia" ambalo ni wingi wa neno "biblos" yaani "kitabu".
Hutofautishwa na Tanakh ambayo ndiyo maandiko matakatifu ya dini ya Uyahudi na ambayo pengine inatajwa kwa jina lilelile la "Biblia", hasa katika matoleo ya Biblia ya Kiebrania. Vitabu vyake vimo katika sehemu ya kwanza ya Biblia ya Kikristo kwa jina la "Agano la Kale".
Biblia ya Kikristo hugawiwa sehemu mbili ambayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale lina maandiko yaliyoandikwa kabla ya Yesu Kristo na vitabu vya Agano Jipya viliandikwa baada yake.

MAANDIKO YA KIGIRIKI YA KIKRISTO

Mathayo
Marko
Luka
Yohana
Matendo
Waroma
1 Wakorintho
2 Wakorintho
Wagalatia
Waefeso
Wafilipi
Wakolosai
1 Wathesalonike
2 Wathesalonike
1 Timotheo
2 Timotheo
Tito
Filemoni
Waebrania
Yakobo
1 Petro
2 Petro
1 Yohana
2 Yohana
3 Yohana
Yuda
Ufunuo

kiswahili

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Biblia Takatifu ya Kiswahili - Swahili Bibleに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.3
303 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。