Fühpersisch - ترجمه فارسی

パブリッシャー: Golgozar
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

Fühpersisch - ترجمه فارسیの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるFühpersisch - ترجمه فارسیの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるFühpersisch - ترجمه فارسیの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

در این برنامه مجموعه کامل سوالات تئوری گواهینامه آلمانی برای شما به زبان فارسی ترجمه و تهیه شده اند به طوری که برای تمامی فارسی زبانان قابل فهم و درک باشد و بتوانند با یادگیری این سوالات با هزینه بسیار کم در امتحان تئوری گواهینامه قبول شوند
امتحان اصلی به زبان آلمانی است و امکان امتحان دادن به فارسی وجود ندارد, و ما این برنامه را طراحی کردیم برای کسانی که زبان آلمانی آنها ضعیف و با لغات سخت در ترافیک آشنایی ندارند که بتوانند سوالات را با ترجمه فارسی یاد بگیرند
سوالات همیشه به روز رسانی شده و سوالات جدید اضافه می شوند و ما با کمک متخصصین و استادان سطح بالا زبان آلمانی توانسته ایم سوالات رو به ترجمه فارسی تبدیل کرده و مجموع آن را به صورت برنامه ای که در حال حاضر آن را استفاده میکنید در آورده ایم تمامی سوالات اعم از سوالات بدون تصاویر با تصویر و ویدئو هم در برنامه موجود است
در ضمن شما تمامی مراحل گرفتن گواهینامه آلمانی را میتواند از لیست بالا بخوانید, و همچنین امکان یادگیری تمامی علائم راهنمایی و رانندگی در این برنامه قرار گرفته است
برنامه ما به صورت اپلیکیشن ای او اس و اندروید می باشد و فقط بر روی موبایل ها و تبلت ها قابل اجراست

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Fühpersisch - ترجمه فارسیに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
5.0
20 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。