دیکشنری دوربینی I ترجمه کلمات و عبارات با دوربین

パブリッシャー: Gplay-VADA
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

دیکشنری دوربینی I ترجمه کلمات و عبارات با دوربینの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google Playアプリストアにおけるدیکشنری دوربینی I ترجمه کلمات و عبارات با دوربینの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるدیکشنری دوربینی I ترجمه کلمات و عبارات با دوربینの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

این برنامه دوربین گوشی شما رو به یک دیکشنری قدرتمند انگلیسی به فارسی تبدیل می کند که بصورت کاملا آفلاین(بدون نیاز به اینترنت) قابل استفاده می باشد.

سایر ویژگی های دیکشنری دوربینی:

دیکشنری کامل انگلیسی به فارسی شامل 52374 لغت انگلیسی

تشخیص لغات انگلیسی در هر کجا مانند کتاب و مجلات کاغذی ، دیجیتالی و حتی کامپیوتر و لپ تاپ

قابلیت تلفظ لغات با استفاده از Google Text-to-Speech و یا موتورهای TTS دیگر

امکان ترجمه عبارات طولانی

امکان ترجمه همزمان چند کلمه تشخیص داده شده توسط دوربین

قابلیت تلفظ لغات

ترجمه

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、دیکشنری دوربینی I ترجمه کلمات و عبارات با دوربینに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
3.1
740 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。