ランキング

アプリを探す

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 ปี 2564 แนะนำสิทธิ

パブリッシャー: Dreamtracerd3590
価格: トップ無料
評価:

ランキング推移

ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 ปี 2564 แนะนำสิทธิにおける、 日本のダウンロードランキング推移を確認しましょう。

ランキング推移は、ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 ปี 2564 แนะนำสิทธิアプリストアにおけるGoogle Play Storeの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 ปี 2564 แนะนำสิทธิのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

ASO (アプリストア最適化)

あらゆるアプリのトップキーワードをトラックできるだけではなく、任意のキーワードにおいて、どのようにアプリの検索結果が推移しているか確認することもできます。

アプリレビュー・評価

アプリのレビューや評価を確認し、ユーザーからの重要なフィードバックを得ましょう。任意のバージョン、国、期間を切り替えて、バグやユーザーの声を確認できます。ここから自社アプリを改善するヒントを得ましょう。

フィーチャー

各アプリストア、日付・国・デバイス・セクションなどにおいて、いつ・どこでフィーチャーされたのか確認することができます。

アプリ詳細

โปรดอ่าน หมายเหตุ
ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟสที่ 3 รอบใหม่ ปี 2564

สำหรับโครงการต่อเนื่องของรัฐบาล คนละครึ่ง รอบ 3 ดาวน์โหลดลงทะเบียนด่วน ทำตามขั้นตอน สิทธิ์จำนวนจำกัด ดาวน์โหลดแอพแนะนำ ทำตามขั้นตอน สิทธิ์เหลือน้อย โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 รอบใหม่ เปิดบริการเร็วๆนี้ นอกจากนี้ ทางแอพพลิเคชั่น ได้รวบรวม วิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการสมัคร โครงการดีๆของรัฐอีกมากมาย อาทิเช่น เราชนะ ม33เรารักกัน เราเที่ยวด้วยกัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไว้ในแอพนี้แล้ว
ดาวน์โหลด เพื่อลงทะเบียนก่อนใคร

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการ*


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า
เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

หมายเหตุ
แอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงแอปพลิเคชันแนะนำข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนจากรัฐบาลโดยตรง และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับรัฐบาลทั้งสิ้น
(โปรดอ่าน! แอพนี้ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลผู้ใช้แอพใดๆทั้งสิ้น เราเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของรัฐบาลเท่านั้น ผู้ใช้สบายใจได้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ)

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。 適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 ปี 2564 แนะนำสิทธิに対するユーザーの気持ちを知りましょう。

4.9

324 評価

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。