اطرافا دوستیابی و چت با افراد نزدیک و اطرافیان خود

パブリッシャー: VenusYar
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

اطرافا دوستیابی و چت با افراد نزدیک و اطرافیان خودの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google Playアプリストアにおけるاطرافا دوستیابی و چت با افراد نزدیک و اطرافیان خودの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるاطرافا دوستیابی و چت با افراد نزدیک و اطرافیان خودの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

اطرافا این امکان را به شما می دهد که افراد جدید و افراد در نزدیکی خود را پیدا کنید، با آنها چت کنید، آشنا شوید و یا قرار بگذارید.
اطرافا یک پیام رسان و برنامه چت با قابلیت پیدا کردن همشهریان و افراد نزدیک شماست.
برخی امکانات : پیدا کردن همشهریان، پیدا کردن افراد نزدیک، دادن پیام به انها.
ایجاد یک پروفایل اختصاصی و شیک.
مستقل بودن، و امنیت بالای این نرم افزار برای شما محیطی امن و آسوده را می سازد.
پشتیبانی 24 ساعته از راه های مختلف، در پاسخگویی به سوالات و مشکلات شما.
با اطرافا تنهایی را احساس نخواهی کرد.

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、اطرافا دوستیابی و چت با افراد نزدیک و اطرافیان خودに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
3.9
14 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。