eCebuana 2.0

パブリッシャー: Cebuana Lhuillier Rural Bank
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

eCebuana 2.0の日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるeCebuana 2.0の人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるeCebuana 2.0の履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Good news, Ka-Cebuana! Narito na ang updated at pinahusay na e-Cebuana app. Ngayon, pwede na mag PeraPadala sa ibang Micro Savings account, o maka-receive ng pera mula sa ibang bangko. Para ma-enjoy ang mga bagong features at iba pa, kailangan ng Micro Savings account. Ilagay lamang ang iyong 24K card credentials para makapag register.

Wala pang account? Maaari na ring magapply mula sa app!

Cebuana Lhuillier Micro Savings is a product of Cebuana Lhuillier Rural Bank. Regulated by thr Bangko Sentral ng Pilipinas. Member: PDIC. Maximim deposit insurance for each depositor is Php500,000.

This is a pilot version of eCebuana and is available for review before its official release. If you have encountered any problem while using the app, let us know immediately so we can fix it. Send us an email at CebuanaCares@pjlhuillier.com.

ibac 24k yann bprとは emoney nra

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、eCebuana 2.0に対するユーザーの気持ちを知りましょう。
2.4
300 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。