Grad Mostar

パブリッシャー: ITO
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

Grad Mostarの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google PlayアプリストアにおけるGrad Mostarの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるGrad Mostarの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Aplikacija Grad Mostar zamišljena je kao aplikacija koja će omogućiti dvosmjernu komunikaciju između građana i gradskih servisa kao i da je službeni izvor informacija za građane Mostara i HNŽ-a.

Kao jedna od izuzetno korisnih postavki ove mobilne aplikacije jest mogućnost dvosmjerne komunikacije između građana i Civilne zaštite Grada Mostara.

Građanima se nudi mogućnost kreiranja izvještaja putem tekstualne poruke i u vidu fotografije te taj izvještaj mogu poslati direktno u Operativni centar Civilne zaštite.

Ovaj izvještaj može sadržavati prijavu oštećenja ulica, prijavu oštećenja fasade na zgradi, oštećenje rasvjete i slične probleme, koji se onda dalje prosljeđuju nadležnim službama.
Na ovaj način građani postaju aktivni sudionici u rješavanju problema koji se događaju u urbanim sredinama, a aplikacija služi svojoj punoj svrsi.

martha's hnc

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、Grad Mostarに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
3.9
28 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。