فارمینو

パブリッシャー: Pharmino
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

فارمینوの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google Playアプリストアにおけるفارمینوの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるفارمینوの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

راه حلی آسان برای ارتباط با داروخانه ها و دسترسی سریع تر به محصولات غیر دارویی و تجهیزات پزشکی.


کمترین هزینه را برای محصولات مورد نیاز خود پرداخت نمایید


تسهیل در یافتن داروهای کمیاب و ارسال نسخه شما به صدها داروخانه عضو فارمینو


جستجو و آگاهی از تداخلات شدید و احتمالی بین داروها


مشاوره آنلاین با داروسازان و به منظور شناخت بیشتر داروهای تجویز شده


محصولات غیر دارویی مورد نیاز خود را در کوتاهترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید

ミナカラ 薬事 薬用 大賀 処方せん

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、فارمینوに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.3
19 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。