منچستان - منچ آنلاین

パブリッシャー: TetraNull
評価:
価格: トップ無料

ランキング推移

منچستان - منچ آنلاینのマケドニアにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、Google Playアプリストアにおけるمنچستان - منچ آنلاینの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるمنچستان - منچ آنلاینの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - Google Play - マケドニア
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

با بازیکنای سراسر ایران، هر ساعت و هر روز هفته آنلاین منچ بازی کن، چت کن و لذت ببر!


هممون منچ رو از دوران کودکی می‌شناسیم؛ این بار با منچستان ، با کلی ویژگی‌ جالب، با دوستان و بقیه افراد به‌طور آنلاین، منچ بازی کن، چت کن و از وقتت کلی لذت ببر!


- حین بازی، با حریفات چت کن، کُری بخون و نشون بده چند مَرده حلاجی!

- از انتخاب‌های بی‌شمار، ظاهر مهره‌ و تاست رو به سلیقه خودت انتخاب کن!

-در گردونهٔ شانس، شانست رو بسنج و ببین چند سکه برنده می‌شی!

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

アプリレビュー・評価

レビューや評価をチェックして、منچستان - منچ آنلاینに対するユーザーの気持ちを知りましょう。
4.3
20 評価
このアプリに関するレビューが見つかりません…

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。