C Work

パブリッシャー: C work stories AB
評価: 評価がありません
価格: 48.99 USD
互換性: iPhone & iPad

ランキング推移

C Workのポルトガルにおけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、iOSアプリストアでC Workの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるC Workのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - iOS - ポルトガル
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

C work utvecklar organisationers relationella intelligens för bättre och hållbart samarbete.

C work stories AB har utvecklat ett digitalt stöd utifrån vetenskapliga forskningsdata och expertis för social, ekonomisk och existentiell hållbarhet. Appen är ett träningsprogram utifrån individens och organisationens målsättningar inom hälsa, ledarskap, inkludering och hållbarhet.

Användaren tränas i att se och bidra till hur följande fyra fokusområden stärker varandra, på det individuella och strukturella planet:

Välmående individer som upplever minskad stress och ökad livskvalitet

En inkluderande kultur som tillåter olikheter att samexistera och utvecklas

Ett relationellt ledarskap som bygger medarbetares engagemang och empowerment

Sammantaget leder detta till att skapa social och ekonomisk hållbarhet på arbetet

C work används antingen längs en dimension av dessa fyra fokusområden eller i en kombination av dem. Ansatsen är i grunden holistisk och appen vilar mot kunskap och övertygelse om att dimensionerna samverkar i en organisation. Den kunskapen gör organisationerna relationellt intelligenta, vilket är en förutsättning effektivitet och arbetsglädje.

För mer information om C work stories AB och programmet, läs på www.cwork.se eller maila info@cwork.se.

キーワードが見つかりませんでした…

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。