App Annieへようこそ!
Osmisměrkaの他にも、あらゆるアプリの情報がこちらでご確認いただけます。無料登録をして、気になるアプリや競合情報、アプリ業界のトレンドなどを把握しましょう。

Osmisměrka

パブリッシャー: Moonlight Apps Ltd
評価: 評価がありません
価格: 0.99 USD
互換性: iPhone & iPad

ランキング推移

Osmisměrkaの米国におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、iOSアプリストアでOsmisměrkaの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるOsmisměrkaのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - iPhone - 米国
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

:: Hra výhradně v českém jazyce ::

Hraješ-li rád slovní hry, máme něco pro tebe!

Osmisměrka je klasická slovní hra. Jejím cílem je v daném čase najít a označit všechna slova skrytá na herní ploše.

Najdeš je všechny?
Hraj teď hned a zkus to!

Osmisměrka ti nabízí:

- tisíce pečlivě vybraných českých slov,

- pouze podstatná jména,

- několik stupňů obtížnosti,

- neomezený počet her vysoké kvality – pokaždé je hra jiná, díky našemu algoritmu výběru a skrytí slov - nekonečná zábava!

- záznam výsledků (umožňuje ti sledovat tvoje dosavadní výsledky),

- integrace Game Center (leaderboard, úspěchy) - srovnej skóre se svými přáteli,

- perfektní zvukové efekty a animace,

- univerzální aplikace – zaplať jednou a získej hru pro iPhone a iPad.

Zábavná a zároveň vzdělávací hra!

moonlight hra

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。