PortosDicty Dictionary

パブリッシャー: Bi-Tim d.o.o.
評価: 評価がありません
価格: 6.99 USD
互換性: iPhone & iPad

ランキング推移

PortosDicty Dictionaryの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、iOSアプリストアでPortosDicty Dictionaryの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるPortosDicty Dictionaryのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - iPhone - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

The Portos dictionary enables a very efficient and user friendly way for looking up words in various language dictionaries from and to slovenian language.

Main features:
#1 – The basic bundle includes twelve extensive dictionaries: English to Slovenian (99.000 words), Slovenian to English (91.000 words), German to Slovenian (129.000 words), Slovenian-German (145.000 words), Italian to Slovenian (84.000 words), Slovenian to Italian (89.000 words), French to Slovenian (64.000 words), Slovenian to Spanish (65.000 words), Spanish to Slovenian (59.000 words), Slovenian to Spanish (65.000 words), Croatian to Slovenian (155.000 words), Slovenian to Croatian (180.000 words)
#2 - search active during typing
#3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)
#4 -Last searched words accessible for later usage
#5 - reverse dictionary and reverse phrases button
#6 – scrolling up and down through selected dictionary
#7 – works completely offline
#8 - 530 useful phrases for every language
#9 - native speaker audio for every phrase (Slovenian, English and Italian)
#10 - localized PDFs for some categories

--------

Slovar Portos omogoča učinovit un uporabniku prijazen način za iskanje besed iz različnih slovarjev v in iz slovenskega jezika.

Glavne funkcionalnosti:
#1 – Osnovna zbirka obsega dvanajs obsežnih slovarjev: angleško-slovenski (99.000 besed), slovensko-angleški (91.000 besed), nemško-slovenski (129.000 besed), slovensko-nemški (145.000 besed), italijansko-slovenski (84.000 besed), slovensko-italijanski (89.000 besed), francosko-slovenski (64.000 besed), slovensko-francoski (65.000 besed), špansko-slovenski (60.000 besed), slovensko-španski (65.000 besed), hrvaško-slovenski (155.000 besed), slovensko-hrvaški (180.000 besed)
#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane beside
#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)
#4 – nazadnje najdene besede na voljo za kasnejšo uporabo
#5 – gumb za hitro spremembo slovarja ali froze v obratno
#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja
#7 – deluje povsem brez spletne povezave
#8 - 530 uporabnih fraz za vsak jezik
#9 - zvočni posnetki vseh uporabnih fraz (slovenščina, angleščina, italijanščina)
#10 - lokalizirani PDFi pri nekaterih kategorijah

slovensko slovenian ita slovenia

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。