App Annieへようこそ!
Turnuslegebokaの他にも、あらゆるアプリの情報がこちらでご確認いただけます。無料登録をして、気になるアプリや競合情報、アプリ業界のトレンドなどを把握しましょう。

Turnuslegeboka

パブリッシャー: Legeforlaget AS
評価: 評価がありません
価格: 27.99 USD
互換性: iPhone & iPad

ランキング推移

Turnuslegebokaの日本におけるランキング推移をチェックしましょう。
ランキング推移は、iOSアプリストアでTurnuslegebokaの人気の推移を表示します。各国、カテゴリ、デバイスごとに、毎日・毎時間におけるTurnuslegebokaのパフォーマンスの履歴を追うことが可能です。
ダウンロードランキング - iOS - 日本
先週今週
先週のランキングデータはありません
今週のデータは、ご登録後に無料でご覧いただけます。
最新のデータをチェックする。

無料登録をして、さらに詳しくチェックしましょう!

無料登録をして、ランキング、レビュー、評価、キーワード等のデータにアクセスしましょう。

アプリ詳細

Turnuslegeboka ble utgitt første gang av Lars Aabakken i 1991, og tok utgangspunkt i de erfaringene han hadde som turnuslege ved Fylkessjukehuset i Volda, og behovet for å definere rutiner og prosedyrer knyttet til turnuslegens arbeid.
Boka ble raskt populær blandt nyutdannede leger, som trengte en veileder i den krevende turnuslegetiden. Siden har han fått med seg Bjørn Bendz i redaksjonen, og det har kommet tre nye opplag, den siste i 2016.
Forrige utgave ble utgitt i 2010 og det var nå et åpenbart behov for å revidere mange av kapitlene. Endringer i både behandlingsprinsipper, diagnostiske muligheter og tilgjengelige medikamenter krever oppdatering av denne typen bøker.
Målgruppen er fortsatt nesten ferdige medisinstudenter og ferske leger med behov for kortfattede påminnelser om de viktigste momentene ved vanlige tilstander.
Som alltid vil det i en liten bok være forenklinger, utelatelser og utillatelige snarveier. Vi håper likevel at boken kan gi den nødvendige tryggheten i egen kompetanse til å gjøre en så god jobb som han/hun faktisk kan.
Nok en gang må vi rette en stor takk til fagpanelet som har gjennomgått kapitlene sammen med oss, og slik sikret kvaliteten innenfor de ulike spesialområdene. Vi er også denne gang takknemlige for muligheten til å trekke på stoff fra metodeboken ved medisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus v/Olav Sandstad og Dag Jacobsen.

Oslo, 15. mars 2016

Lars Aabakken
Bjørn Bendz

lis

ASO (アプリストア最適化)

ユーザは、アプリを探す際に、どのようなキーワードで検索しているでしょうか。
適切なキーワードを設定することで、アプリはユーザーの目に留まりやすくなり、ダウンロード数・売上の向上に繋がります。App Annieは、数百万のキーワードをトラッキングしています。この機能を活用いただくことで、アプリのダウンロード数を伸ばしたり、競合のアプリがどのようなキーワードに強いのかを知ることが可能です。

App Annieで、様々なアプリのデータを知り、アプリ業界のトレンドを把握しましょう。