Fast Exchange Rate

퍼블리셔: Beling.pl
평점: 평점이 없음
가격: 무료 인 앱 구매 추가

앱 순위 ​변화

미국에서 Fast Exchange Rate 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 TV Store 앱 스토어에서 Fast Exchange Rate의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Fast Exchange Rate 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - TV Store - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Current exchange rates delivered fast right to your TV!

Fast Excange Rate is now available for tvOS. No ADS!

Our applications comes with known from iOS features:
- current exchange rates for 4 base currency: PLN, EUR, GBP and USD (most data updated daily)
- details for each currency show basic information including how rate changed compared to previous data
- calculator - quick access to calculator
- favorites - shared between tvOS and iOS devices using iCloud (please make sure you have current version on your iPad or iPhone) - selected currency are shown first in defined order
- Top Shelf support - place application in top row to gain access to shortcuts
- dark theme support

If you like it and want to see more features like graphs for every currency, please, go to AppStore and rate this app. Each 5 stars give us a boost to development :) Also please visit our support page (at: fastexchangerate.uservoice.com).

-- POLISH --
Aktualne kursy walut dostarczone szybko wprost na Twój telewizor!

Szybki Kurs Walut jest już dostępny dla tvOS. Bez reklam!

Nasza aplikacja posiada znane z iOS funkcje:
- dostęp do aktualnych kursów walut dla 4 bazowych walut: PLN, EUR, GBP oraz USD (większość danych odświeżana codziennie)
- szczegóły dla każdej waluty zawierające informacje o zmianie kursu względem poprzedniego notowania
- kalkulator - szybki dostęp do przeliczania kursów
- ulubione - identyczne na wszystkich urządzeniach dzięki iCloud (upewnij się że masz aktualną wersję aplikacji na Twoim iPhonie lub iPadzie) - wybrane kursy są pokazywane jako pierwsze w ustalonej przez Ciebie kolejności
- wsparcie dla Top Shelf - umieść aplikację w najwyższym rzędzie aby otrzymać dostęp do skrótów
- wsparcie dla ciemnego motywu

Jeśli podoba Ci się ta aplikacja i chciałbyś zobaczyć w niej nowe funkcje np. wykresy zmiany kursów walut, to prosimy, wejdź do AppStore i oceń naszą aplikację. Każde otrzymane 5 gwiazdek daje nam kopa do rozszerzania tej aplikacji. Prosimy także odwiedzić naszą stronę ze wsparciem (pod adresem: fastexchangerate.uservoice.com).

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.