NTV

평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

대한민국에서 NTV 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 TV Store 앱 스토어에서 NTV의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 NTV 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - TV Store - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

NTV, Apple TV uygulaması ile dünya televizyonunuzda.
En güncel ve güvenilir haberler artık karşınızda.
NTV canlı yayınını izleyebilir, gündemdeki önemli videoları takip edebilirsiniz.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.