Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām)

퍼블리셔: Syllora
평점: 평점이 없음
가격: 1.33 USD

앱 순위 ​변화

오스트리아에서 Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām) 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām)의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Zilbe izglītojoša spēle (bez reklāmām) 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 오스트리아
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Premium versija papildināta un bez reklāmām. Zilbe ir Latvijā radīta izglītojoša spēle, kas paredzēta bērniem jau no 4 gadu vecuma. Zilbē, papildus interesantai piedzīvojumu spēlei, ir iekļauti arī izglītojoši elementi, kas palīdz bērniem gan apgūt, gan uzlabot lasītprasmi. Tieši tāpēc šī ir izglītojoša spēle gan bērna izklaidei, gan attīstībai. Kā jau spēles nosaukumā minēts, tad viens no būtiskākajiem elementiem spēlē ir zilbes, to apgūšana un vārdu veidošana no zilbēm. Tomēr šim elementam ir tikai pakārtota nozīme. Lai bērns noturētu uzmanību izglītojošai spēlei ir būtiski nodrošināt tieši spēles elementu, lai izglītojošais elements būtu tikai daļa no spēles, tādējādi bērna uzmanība spēlei tiktu noturēta un bērns, varbūt pat neapzināti, var apgūt lasītprasmi. Spēle veidota iespējami interesantāka bērniem, tajā galvenais uzdevums ir palīdzēt mazajai pūcītei atgriezties savā ligzdā. Izglītojošas spēles Zilbe gaitā bērniem iespējams sasniegt arvien jaunus līmeņus, kas pakāpeniski paliek sarežģītāki un attiecīgi sarežģītāki paliek arī zilbju lasīšanas uzdevumi to beigās. Spēles laikā iespējams sekot pūcītes piedzīvojumiem gan mežā, gan okeānā, gan pilsētā. Katra līmeņa beigās jāatrisina uzdevums ar zilbju savienošanu un attēlā redzama vārda izveidošanu, jo šī tomēr ir izglītojoša spēle.

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.