Slutta

퍼블리셔: Helsenorge.no
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

오스트리아에서 Slutta 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Slutta의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Slutta 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 오스트리아
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Har du tenkt å slutte med snus eller røyk?
Slutta appen er oppgradert og klar til å hjelpe deg på veien.

Har du den gamle appen kan du laste ned vår nye.
NB! Noter din sluttedato fra din gamle app og overfør til denne.

Med Slutta-appen får du:
- Daglige motivasjonsmeldinger som kan hjelpe deg
- Råd og tips til hvordan du kan klare det
- Oversikt over hvor mye du sparer på å være tobakksfri
- En teller som viser hvor lenge du klarer å være tobakksfri
- Oversikt over giftstoffer i røyk og snus
- Helsegevinster
- Mulighet for å planlegge din slutteprosess litt fram i tid

Nyheter i Slutta 2018:
- Arkiv for motivasjonsmeldinger
- Forbedret stabilitet
- Oppdatert design og nye sedler

Fremover vil appen oppgraderes med nye funksjoner som du vil ha nytte av.

Lykke til med ditt slutteforsøk!

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Slutta 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
1.9
108 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.