Jandarma Astsubaylığa Geçiş ve İhtisas Sınavı 2020

퍼블리셔: Military App
평점:
가격: 4.45 USD

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Jandarma Astsubaylığa Geçiş ve İhtisas Sınavı 2020 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Jandarma Astsubaylığa Geçiş ve İhtisas Sınavı 2020의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Jandarma Astsubaylığa Geçiş ve İhtisas Sınavı 2020 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Jandarma Genel Komutanlığı Meslek içi Sınavlara Hazırlık Uygulaması

Jandarma personelinin kurum içerisindeki sınavlara hazırlanması için basit ve pratik şekilde kanunlar ve sorular yer almaktadır.

Toplam SORU Sayısı 540 adettir.

Uygulama içerisinde anlık takip edebileceğiniz Güncel Haberler bölümü oluşturuldu

Yeni eklenen TO & DO özelliği ile yapılacaklar bölümünde liste oluşturup neyi yapıp yapmadığınızı takip edebilirsiniz.

Telefonunuzda kullanabileceğiniz duvar kağıtları eklendi.

Video özelliği ile güncel jandarma videolarını takip edebilirsiniz.

Uygulama içerisinde güncel kanunlar ve yönetmelikler yer almaktadır.Ayrıca Astsubaylığa geçiş ve ihtisas uygulaması içerisinde 540 adete soru bulunmaktadır. İlerleyen güncellemeler de soru sayısı arttırılacaktır.

Dikkat !!! Her Konudan Soru mevcut değildir Güncellemelerle diğer konular içinde sorular eklenecektir.

Test/Quiz özelliği bulunmaktadır.

Uygulama içerisinde bulunan denemelerin anlık doğru ve yanlış şıklarını görebilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında görevli ;

Muvazzaf Subay

Sözleşmeli Subay

Muvazzaf Astsubay

Sözleşmeli Astsubay

Uzman Çavuş

Uzman Onbaşı

Sözleşmeli Er

Kamu Personeli

Sözleşmeli Personel yararlanabilir


Astsubaylığa Geçiş ve İhtisas Uygulaması ;

Sözleşmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş

Uzman Jandarmalıktan Astsubaylığa Geçiş

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş

Astsubay İhtisas Sınavı

Uzman Jandarma İhtisas Sınavı

Uzman Erbaş İhtisas Sınavı

JANDARMA ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ UYGULAMASINDA ;

1. (7068 Sayılı) Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun

2. (3713 Sayılı) Terörle Mücadele Kanunu

3. (5607 Sayılı) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

4. (3621 Sayılı) Kıyı Kanunu

5. (2559 Sayılı) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

6. (2803 Sayılı) Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu

7. (2692 Sayılı) Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

8. (5442 Sayılı) İl İdaresi Kanunu

9. Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği

10. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

11. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

12. Adli Kolluk Yönetmeliği

13. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

14. Suç Eşyası Yönetmeliği

15. (5271 Sayılı) Ceza Muhakemesi Kanunu

16. Türk Ceza Kanunu

17. Yeni Eklenen Kanun ve Yönetmelikler

18. (3269 Sayılı) Uzman Erbaş Kanunu

19. (7201 Sayılı) Tebligat Kanunu

20. (4483 Sayılı) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

21. (6698 Sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

22. (4982 Sayılı) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

23. (1774 Sayılı) Kimlik Bildirme Kanunu

24. (5326 Sayılı) Kabahatler Kanunu eklendi

25. İnkılap Tarihi özet

26. Genel Kültür ve Güncel Bilgiler

27. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası özet

28. Atatürkçülük özet

29. Vatandaşlık Bilgisi özet

30. Türkçe özet

31. (2911 Sayılı) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

32. (5682 Sayılı) Pasaport Kanunu

33. (4915 Sayılı) Kara Avcılığı Kanunu

34. (2893 Sayılı) Türk Bayrağı Kanunu

35. (5901 Sayılı) Türk Vatandaşlığı Kanunu

36. (5395 Sayılı) Çocuk Koruma Kanunu

37. (2860 Sayılı) Yardım Toplama Kanunu

38. (5015 Sayılı) Petrol Piyasası Kanunu

39. (5199 Sayılı) Hayvanları Koruma Kanunu

40. (2872 Sayılı) Çevre Kanunu

41. (3298 Sayılı) Uyuşturucu maddelerle İlgili Kanun

42. (6222 Sayılı) SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

43. (2313 Sayılı) UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN

44. (5726 Sayılı) Tanık Koruma Kanunu

45. (6415 Sayılı) TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

46. (2863 Sayılı) KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

47. (5549 Sayılı) SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

48. (3091 Sayılı) TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

49. JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ

50. Uzman Erbaş Yönetmeliği

51. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği

Geri Kalan Bütün Konular eklenmektedir

경범죄 토지이용규제 memurlar alimi 司法試験 人事部長 actif immobilier

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Jandarma Astsubaylığa Geçiş ve İhtisas Sınavı 2020 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.0
10 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.