Mentaliseringsguiden

퍼블리셔: Center for Mentalisering
평점: 평점이 없음
가격: 무료

앱 순위 ​변화

미국에서 Mentaliseringsguiden 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Mentaliseringsguiden의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Mentaliseringsguiden 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

App´en “Mentaliseringsguiden” indeholder indtalte indsovnings- og medtationsøvelser fra bogen “Mentaliseringsguiden".

Der er tale om 4 forskellige indtalte guidede øvelser, der understøtter evnen til at regulere følelser og finde ro i forskellige situationer i hverdagen.

Lydøvelserne er lavet til børn, unge, voksne og professionelle, der har brug for en hurtig hjælp til at finde ro, skabe refleksion eller falde i søvn.
Øvelserne tager afsæt i den mentaliseringsbaserede tankegang. Mentaliseringsbaseret behandling er en evidensbaseret metode til behandling og udvikling af evnen til mentalisering. Mentalisering er en en betegnelse for evnen til at have fokus på egne og andres mentale tilstande. “Mentaliseringsguiden” er en bog af Psykolog Janne Østergaard Hagelquist, der udkom i 2015 og indeholder en lang række redskaber og øvelser til brug ifm. børn, unge og voksne.

Øvelserne er enkle at anvende. Appén indeholder en funktion, der giver mulighed for at få beroligende “regnlydtæppe" som baggrund til de indtalte øvelse.

App´en indeholder 4 øvelser; Drømmerejse, indsovningsøvelse, ÅBENT og Åndedrætsrummet. Den enkelte øvelse er ledsaget af søde tegninger, og er let at bruge for både børn og voksne:

1) ÅBENT temperaturmåleren er tænkt som en hurtig lydguide til brug i situationer, hvor der er konflikter og intense følelser. Den kan bruges af professionelle, såvel som private, når der er brug for at vurdere, om man har en indstilling præget af et ÅBENT sind, som giver mulighed for konstruktiv og mentaliserende dialog.

2) Indsovningsøvelsen er en guidet indsovningsøvelse, som kan bruges til støtte til at skabe ro til at falde i søvn. Øvelsen er tiltænkt børn, men kan også bruges til unge og voksne.

3) Drømmerejsen kan anvendes til at støtte et barn eller en ung til at finde ro og komme i kontakt med egne ressourcer. Igennem den guidede rejse ledes man til et behageligt sted og føres efter et kort ophold med mulighed for at finde egne ressourcer tilbage til nuet.

4) Åndedrætsrummet er en meditationsøvelse til at finde ro og pause i en hektisk dagligdag. Øvelsen er kort og med fokus på krop sind og lyde, hvilket også illustreres på figuren, der hører til øvelsen. Ved jævnligt brug er det muligt, at øvelser kan hjælpe en til at komme i kontakt med nuet uden brug af den guidede meditation.

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.