Chiến Hồn Bộ Lạc

퍼블리셔: Muu Game
평점:
가격: 무료 인 앱 구매 추가

앱 순위 ​변화

베트남에서 Chiến Hồn Bộ Lạc 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Chiến Hồn Bộ Lạc의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Chiến Hồn Bộ Lạc 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Android - 베트남
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Toàn cầu hoan nghênh game đóng vai chiến lược cao cấp, phong bạo đại tác phẩm, thoải mái treo acc cũng có thể tăng cấp, nhanh đến xây dựng một trận doanh của riêng bạn nào!
Trò chơi được sử dụng những đề tài phương Tây kỳ huyễn, tái hiện những vai diễn kinh điển, thu thập các đủ các chủng loại anh hùng, cùng hàng triệu người chơi trên toàn thế giới tham gia vào hành trình ma thuật. Bạn sẽ có những anh hùng cực mạnh trong trò chơi, với nhiều chủng tộc khác nhau và vô số những cuộc thám hiểm thế giới, cuộc viễn chinh của quân thập tự với những cuộc phiêu lưu kỳ huyễn cùng Cự Long Thần Điện, Thí Luyện Tháp ... Từ biệt những trò chơi giật gân, hãy tận hưởng một game giải trí thoải mái, chỉ với 10 phút mỗi ngày!Nhanh đến chỉ huy tiểu đội của bạn tham gia hành trình đi nào!

bộ tộc hồn dota truyen ky chiến thuật vĩ đại loạn chiến dũng sĩ loan chien chien than chiến thần chien quoc 關注者 추신 tứ hoàng đại chiến bang bang truyen ky anh hung bo chiến quốc transpal ngoi tkl nl

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Chiến Hồn Bộ Lạc 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
3.6
2,568 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.