Směny TŽ

퍼블리셔: Rostislav Malik
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

미국에서 Směny TŽ 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Směny TŽ의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Směny TŽ 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Tento program slouží k zobrazení směn pracovníků Třineckých Železáren a.s., kde se pracuje v nepřetržitém provozu po osmihodinových směnách. Celý cyklus je osmidenní a střídá se po dvou směnách. Začíná se 2x ranní směnou, 2x odpolední směnou a končí se 2x noční směnou. Následují 2 dny volna. Pracovnící pracují na směnách, které jou označeny jako A, B, C, D.

Program obsahuje modul kalendář, ve kterém se zobrazují směny a lze tam zapisovat i poznámky k jednotlivým dnům. Poznámky můžou být přednastavené nebo vlastní. Tato informace se také zobrazuje v modulu agenda. Program je dále schopen hlídat čerpání dovolené, při správném nastavení počtu dnů a při průběžném zadávání dovolených v modulu kalendáře či v modulu agenda. Dále jsou zvýrazněny státní svátky včetně pohyblivých velikonočních svátků a velkého pátku. V modulu informace jsou veškerá data přehledně zobrazena. V nastavení lze zvolit směnu daného pracovníka a celá aplikace zobrazuje data pro vybranou směnu (A, B, C, D) nebo nastavi (X) a budou se zobrazovat všechny směny, což je vhodné pro ranní pracovníky. V modulu nastavení je mnoho parametrů, včetně velikosti písma pro přizpůsobení zobrazení na konkrétním zařízení. Více informací získáte z nápovědy.

Posledním a také významným modulem, který byl také důvodem, proč vznikla tato aplikace je modul widget. Widget je velikosti 1x1 z důvodu úspory místa na ploše. Obsahuje tři zobrazení (vybraná směna, aktuální směna, celý den), mezi kterými lze přepínat. Vybraná směna zobrazuje název směny a jak aktuálně tato směna pracuje. Aktuální směna zobrazuje jaká je nyní směna a jaká část této směny je již odpracovaná. Posledním zobrazením je celý den, kde se zobrazují všechy směny směny. Obnova informací probíhá každou minutu. Widget také reaguje na poklik na plochu widgetu nebo do jeho pravého horního rohu. Vše lze zvolit v modulu nastavení.

Doufám, že se aplikace bude líbit a splní vaše požadavky.

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Směny TŽ 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.9
7 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.