Ամուր Շղթա

퍼블리셔: Var
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Ամուր Շղթա 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Ամուր Շղթա의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Ամուր Շղթա 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Օնլայն խաղ-վիկտորինա, որտեղ դուք պետք է կիրառեք ոչ միայն ձեր գիտելիքները, այլեւ որոշակի ռազմավարություն, որը թույլ կտա ձեզ մնալ թիմում, մինչեւ վերջ եւ տոնել հաղթանակը:


Վեց մրցակիցները կլինեն մեկ թիմում, որոնք կնտրվեն առցանց՝ պատահական կարգով: Հերթով պատասխանելով հարցերին , ինչպես «Ուժեղ շղթաի» կապեր, խաղացողները կհամալրեն Բանկը:Յուրաքանչյուր փուլի վերջում թիմը կթողնի ամենաթույլ խաղացողներից մեկին , քվեարկության միջոցով:Շղթայի միայն ամենաուժեղ կապը կկարողանա տոնել հաղթանակ եւ վերցնել թիմի վաստակած ամբողջ բանկը:

telcell alias esh manon ove

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Ամուր Շղթա 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
3.4
192 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.