Dgtien

퍼블리셔: PengXin
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

미국에서 Dgtien 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Dgtien의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Dgtien 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

DG Tiền là ứng dụng tiền mặt trực tuyến thuận tiện nhất, thủ tục đơn giản nhất và danh tiếng hàng đầu trên thị trường.
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315756166
Tổ chức phát hành: Phòng đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ có sẵn cho khách hàng trên 18 tuổi.

Lưu ý: Nếu bạn thấy nó không phù hợp, bạn có quyền từ chối mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào!

Sản phẩm và chi phí liên quan:
-Limit: 2.000.000-10.000.000 đồng
-Duration: 91-120 ngày
-Lãi suất: 15% - 18% / năm
-Các chi phí khác: 0%
-Ví dụ: Nếu QK vay 10.000.000 VNĐ thời hạn 91 ngày và khi đến hạn thanh toán, QK sẽ thanh toán 10.378.959 VNĐ (lãi suất trường hợp này được tính như sau: 15,2%/365*91)

- Có nguồn thu nhập ổn định và khả năng trả nợ theo đúng cam kết.
- Có Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân còn hiệu lực và tài khoản ngân hàng để nhận giải ngân.
-Trong 3 phút, không cần gặp, DG Tiền giúp bạn giải quyết vấn đề ngay lập tức.
-Quá trình nhanh, thông tin đơn giản, không cần gặp trực tiếp, thu tiền ngay.

Nhận 2.000.000-10.000.000 đồng trong 2 giờ!

- Chi phí cạnh tranh và hiển thị minh bạch, rõ ràng từng chi tiết trên ứng dụng khi bạn đăng ký.
- Thực hiện hồ sơ vay hoàn toàn trên ứng dụng điện thoại, không phải đi xa, thuận tiện cho người dân mọi miền đất nước.

Chi tiết chính sách bảo mật DG tại http://app.allvay.com/privacy/indexVay?app_no=DG

Điện thoại dịch vụ khách hàng: 1900 636 888
Trang web: http: //home.dg.vn
Trang dành cho người hâm mộ: https://www.facebook.com/dg.vn/
Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH DG Fintech Việt Nam, Tầng 5, Tòa nhà Bitexco, Hải Triều 05, Phường Bến Nghệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Dgtien 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.5
247 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.