Cờ tướng cờ úp - Cờ thánh

퍼블리셔: VOZGA
평점:
가격: 무료 인 앱 구매 추가

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Cờ tướng cờ úp - Cờ thánh 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Cờ tướng cờ úp - Cờ thánh의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Cờ tướng cờ úp - Cờ thánh 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Cờ thánh như người bạn cờ tri kỷ

- Không cần nạp thẻ
- Hoàn toàn miễn phí
- Kết nối tốt - Chất lượng vượt trội
- Tìm đối thủ thông minh theo cấp bậc ELO
- Kết bạn, chơi cùng bạn bè nhanh chóng

Giới thiệu chung về cờ tướng cờ úp của cờ thánh
- Cờ tướng (co tuong) còn có tên gọi là Chinese Chess, Xiangqi, 中国象棋, シャンチー trong các ngôn ngữ khác. Ở mỗi quốc ra thường có mỗi biến thể riêng. như ở việt nam rất được thịnh hành bây giờ là cờ up (co up) Online, hoặc chơi game với máy gọi là co tuong offline. Các thể loại đưa sẵn thế cờ để tìm bên nào thắng thì gọi là cờ thế, Cờ Mù (co mu), Janggi(ở Hàn Quốc) và Shogi (ở nhật bản)
- Nhiều tính năng hấp dẫn như tạo bàn riêng, chọn chế độ cờ nhanh(cờ chớp),cờ chậm ..

co up online co tuong up cờ tướng co tuong doi thuong co tuong online co tuong cờ tướng online co tuong offline co tuong zing play xiangqi chinese chess iwin online chinesechess 象棋 中国象棋 đổi thưởng iwin 쇼기

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Cờ tướng cờ úp - Cờ thánh 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.4
7 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.