Pilulka eRecept Reader

평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

체코공화국에서 Pilulka eRecept Reader 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Pilulka eRecept Reader의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Pilulka eRecept Reader 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 체코공화국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Pilulka.cz eRecept Reader nabízí jednoduchou možnost jak číst eRecepty a to i z displejů starých mobilních telefonů jako Nokia, Ericsson, Samsung, Alcatel, Motorola apod.

Aplikace je určena všem lékárníků v České republice ZDARMA pro usnadnění jejich práce při výdeji léčiv vázaných na lékařský předpis.

“Zejména senioři přichází do lékárny často s nejedním eReceptem na starých mobilních telefonech. Nezbývalo nám doteď než ručně opisovat z displeje celý kód eReceptu. Tato aplikace nám ušetří obrovské množství času a zrychlí výdej léčiv pacientům. Vznikne tak lékárníkovi tolik potřebný čas na uplatnění jeho znalostí při expedici léčivých přípravků,“ dodává člen předsednictva sdružení Mladých lékárníků Josef Nejedlý.

Kódy e-receptů nejsou nijak ukládány a po vymazání kódu je nutné jej znovu případně načíst.

Více informací případně na www.erecept.cz

Příjemné použití přeje
Pilulka.cz

Oceníme zpětnou vazbu na aplikaci na vyvojari@pilulka.cz

調剤 pharmaciens léčivé pharmacien apotek

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Pilulka eRecept Reader 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.4
5 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.