ماهواره تلویزیون ورادیو جیبی

퍼블리셔: Digi.Soft
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

대한민국에서 ماهواره تلویزیون ورادیو جیبی 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 ماهواره تلویزیون ورادیو جیبی의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 ماهواره تلویزیون ورادیو جیبی 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

صد ها شبکه فیلم و سریال ، مد و فشن ، موسیقی ، ورزشی (فوتبال)، خبری ، مستند ، مذهبی و ...

قابلیت های ویژه اپلیکیشن :
+ شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی و رادیویی با کیفیت عالی
+ ذخیره شبکه ها در لیست مورد علاقه ها
+جستجوی کامل در لیست شبکه ها
در ادامه برخی از کانال ها معرفی می شوند

لیست تعداد از کانال های برنامه :

شبکه یک / شبکه دو / شبکه سه / شبکه چهار / شبکه پنج / شبکه شما / شبکه افق / شبکه نسیم / شبکه نمایش / شبکه تماشا / آی فیلم / شبکه خبر/ شبکه کیش
به اضافه صد ها شبکه دیگر

لطفا سوالات و در خواست های خود را برای ما ارسال کنید

itv darya pmc tv24 بی بی سی پارسی lenz bbc persian bbc farsi itv player بی بی سی فارسی بی بی سی صدای آمریکا riverbed خبر eutelsat 纪录片 iranian news digi 소프트 کالا

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 ماهواره تلویزیون ورادیو جیبی 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.6
8,871 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.