[PRO] Truyện song ngữ Anh Việt - Premium Version

퍼블리셔: Luis Stevie
평점: 평점이 없음
가격: 1.49 USD

앱 순위 ​변화

미국에서 [PRO] Truyện song ngữ Anh Việt - Premium Version 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 [PRO] Truyện song ngữ Anh Việt - Premium Version의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 [PRO] Truyện song ngữ Anh Việt - Premium Version 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Truyện tiếng Anh song ngữ pro
Trong thời đại công nghệ số phát triển, việc học qua ứng dụng là một trong những phương pháp mà học sinh ngày nay đang và đã bắt đầu áp dụng.
Với việc học tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ, "Song Ngữ AV" là một ứng dụng cung cấp cho các bạn những câu chuyện tiếng Anh Song Ngữ hay, bổ ích. Bênh cạnh những bài đọc cũng có sẵn audio. Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp rất nhiều chức năng để bạn có thể học hiệu quả hơn:
- Tham gia thảo luận ở mỗi bài đọc: giúp bạn hiểu rõ hơn về bài đọc và nhớ rõ từ vựng.
- Nghi âm: chức năng ghi âm giúp bạn lưu lại cách đọc của bạn để sau 1 thời gian xem lại để coi mình có đọc tốt hay không.
- List quotation mỗi ngày sẽ có 1 quotation hay làm động lực
- Dịch từng từ và dịch theo câu
- Từ vựng: những bộ từ vựng đã được lọc ra từ bài đọc.

truyen cuoi tieng anh

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.
이 앱에 대한 순위가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.