Hasenat 2020 (Kuranı Kerim Araştırma Uygulaması)

퍼블리셔: Hasenat Net
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

미국에서 Hasenat 2020 (Kuranı Kerim Araştırma Uygulaması) 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Hasenat 2020 (Kuranı Kerim Araştırma Uygulaması)의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Hasenat 2020 (Kuranı Kerim Araştırma Uygulaması) 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

HASENAT KURAN ARAŞTIRMA 2020

Sayın kullanıcılarımız... Hasenat Kuran Araştırma uygulaması İnşaallah artık bu uygulama üzerinden devam edecektir. Önceki uygulamamız artık güncelleme almayacaktır.
Uygulama özellikleri:
Artık yaptığınız aramaların hiçbiri kaybolmayacak. Çünkü çalışmalarınızı kaydedebilecek ve tekrar yükleyebileceksiniz.
24 Meal,
3 Türkçe Tefsir
9 Arapça Tefsir,
Kuranı Kerim Kelime Sözlüğü,
Kelime Meali (Kelimenin üstüne tıklandığında anlamını görebilme imkanı),
Konularına Göre Kuranı Kerim Fihristi,
Çok Gelimiş Arapça ve Türkçe Arama,
Sure Ayet No'suyla Arama,
Sayfa Halinde (Tecvitli) Hatim Okuma ve Dinleme,
Sayfa Halinde Meal Okuyabilme,
Meal Dinleme,
Ezber Yapabilme,
Favori Ekleyebilme,
Sınırsız Not Alabilme,
Yedekleme ve Yedekten Alabilme,
Ve daha birçok özellik...

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Hasenat 2020 (Kuranı Kerim Araştırma Uygulaması) 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.5
236 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.