Båtførerprøven 2019 - test deg selv

퍼블리셔: Appidé
평점:
가격: 1.99 USD

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Båtførerprøven 2019 - test deg selv 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Båtførerprøven 2019 - test deg selv의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Båtførerprøven 2019 - test deg selv 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Denne appen hjelper deg å bestå båtførerprøven.

Her kan du teste deg mot spørsmål som er tilsvarende de du vil få på eksamen. Appen krever ingen innlogging og du får umiddelbar tilbakemelding om du har svart riktig eller galt. Du kan velge å ta testen med 10, 25 eller 50 spørsmål.

I appen får du:
• Flere hundre unike spørsmål hentet fra pensum til Båtførerprøven (2019 utgaven)

• Tilfeldige spørsmål hver gang du tar testen

• Umiddelbar tilbakemelding om du har svart riktig eller galt

• Valget mellom full Båtførerprøve med 50 spørsmål og raskere tester med 10 eller 25 spørsmål

• Oversikt over de viktigste sjømerkene, kartsymbolene, signalflaggene og vikepliktsreglene

Det kan ta litt tid å starte opp appen den første gangen da appen vil laste ned de nyeste spørsmålene.

For henvendelser, kontakt oss gjerne på epost - post@appide.no.

올바로 표식 강의바다

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Båtførerprøven 2019 - test deg selv 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.2
5 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.