ShikoShqip Tv Falas

퍼블리셔: Red&Black Developer
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

대한민국에서 ShikoShqip Tv Falas 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 ShikoShqip Tv Falas의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 ShikoShqip Tv Falas 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Google Play - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

ShikoShqip është mënyra më e mirë e shikimit të kanaleve televizive shqiptare online që ju ofron mundësinë të shikoni mbi 150 kanale shqip falas.

Duke shkarkuar aplikacionin tonë për Android ju mund të shikoni kanalet tuaja të preferuara shqiptare kudo që të lëvizni apo udhëtoni. Aplikacioni i ShikoShqip është mjaft i thjeshte ne përdorim dhe i optimizuar edhe për pajisjet “Tv Box” që janë me sistemin operativ Android, kështu që ju mund ti shikoni kanalet shqip falas edhe në televizorin tuaj.

Në aplikacionin e ShikoShqip ju mund ti shikoni falas të gjitha kanalet kombëtare shqiptare, kanalet sportive, kanalet për fëmijë, si dhe kanalet me filma e dokumentarë në kualitet të lartë HD dhe sigurisht pa ngecje, mjafton që interneti i juaj të jetë së paku mbi 2 Mbps. Shikim të këndshëm.

shiko shqiptare

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 ShikoShqip Tv Falas 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
3.4
10 랭킹
이 앱에 대한 리뷰가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.