Sosac pre Android

퍼블리셔: Anton Adamec
평점:
가격: 1.09 USD

앱 순위 ​변화

슬로바키아에서 Sosac pre Android 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Google Play 앱 스토어에서 Sosac pre Android의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Sosac pre Android 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Android - 슬로바키아
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Aplikácia nahrádza inštaláciu KODI spolu s pluginom Sosac. + pridáva pár funkcií naviac.
Pracuje oveľa rýchlejšie, čo je hlavne poznať na pomalších zariadeniach.

Pre fungovanie bez obmedzení musíte byť zaregistrovaný na sosac.tv
Registráciu vykonajte na uvedenej stránke a potom sa prihláste do aplikácie ako na webe.

Odmietnutie zodpovednosti:

Aplikáciu používajte výlučne v súlade so zákonom.
Vývojár aplikácie nieje nijak zodpovedný za obsah poskytovaný touto aplikáciou.
Aplikácia neobsahuje žiadny obsah, ktorý by podliehal autorským právam.

Ochrana údajov:

Aplikácia neuchováva žiadne osobné údaje okrem prihlasovacích údajov a termínu konca predplateného. Tieto údaje sú nevyhnutné pre komfortné využívanie aplikácie. Ak ste súhlasili so spracovávaním štatistických údajov, aplikácia umožňuje vývojárom sledovať spôsob využívania aplikácie. Tieto údaje sú však anonymné.

Známe chyby:
- podpora titulkov
- ovládanie diaľkovým ovl. na TV može byť problematickejšie
- zvýrazňovanie "fokusnutých" položiek na niektorých zariadeniach

ポケコロ ポケコロ

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Sosac pre Android 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
4.2
6 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.