App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Bulgarischer Offline Photo Übersetzer und Wörterbuch mit Stimme - übersetzen Text und Fotos ohne Internet zwischen Deutsch und Bulgarisch 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Bulgarischer Offline Photo Übersetzer und Wörterbuch mit Stimme - übersetzen Text und Fotos ohne Internet zwischen Deutsch und Bulgarisch

퍼블리셔: SkyCode Ltd.
평점: 평점이 없음
가격: 1.99 USD
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Bulgarischer Offline Photo Übersetzer und Wörterbuch mit Stimme - übersetzen Text und Fotos ohne Internet zwischen Deutsch und Bulgarisch 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Bulgarischer Offline Photo Übersetzer und Wörterbuch mit Stimme - übersetzen Text und Fotos ohne Internet zwischen Deutsch und Bulgarisch의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Bulgarischer Offline Photo Übersetzer und Wörterbuch mit Stimme - übersetzen Text und Fotos ohne Internet zwischen Deutsch und Bulgarisch 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

For English text look below.
ОФЛАЙН преводач и речник -- безценен инструмент когато пътувате! Превежда от немски на български и обратно без интернет/3G. Спестете от високите такси за роуминг.

Нашата уникална технология често дава преводи, които са по-добри от Google и Microsoft и се нуждае от значително по-малко памет. Тя също така позволява повече посоки на превод отколкото други платени приложения за офлайн превод, като например iTranslate.

За превод от и на други езици вижте 7-in-1 Offine Translator!

Помогнете ни да подобрим превода, като давате предложения за по-добър превод на http://itranslate4.eu

Функции:
- пълнотекстов превод без интернет;
- автоматично въвеждане на текст от камерата на устройството;
- превежда от немски на български и обратно;
- речник, показващ всички значения на дадена дума;
- прочитане на текста на немски и български;

================

OFFLINE translator and dictionary -- the ultimate foreign language tool when you are abroad! Translates text between German and Bulgarian. Save on data roaming charges when you travel!
The application translates WITHOUT 3G/wi-fi.

Our unique translation technology often delivers translations that excel both Google Translate and Microsoft Translator while using much less storage space.
It also allows more language pairs than other paid apps having offline translation such as iTranslate.

For other languages see 7-in-1 Offline Translator.

Features:
- fully functional translation without any internet connection;
- photo translation;
- translates between German and Bulgarian;
- voice output for German and Bulgarian;

You can test the translation without buying the app at http://offline-translator.com

Help us improve the translation quality (and get a free update) by suggesting better translations for SkyCode at http://itranslate4.eu

microsoft translator bulgarian translation with google camera translate photo translate photo translator camera translator bulgarian ocr translator переводчик google picture translate offline pictures google translator googletranslate google tanslate bg picture dictionary google translate photo ocr bitween

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.