DSK MoneyGram

퍼블리셔: DSK Bank PLC
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 DSK MoneyGram 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 DSK MoneyGram의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 DSK MoneyGram 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iPhone - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Получавайте и изпращайте бързи MoneyGram преводи през Банка ДСК.

Приложението DSK MoneyGram дава възможност на клиентите на Банка ДСК по сигурен и удобен начин да изпращат/ получават експресни парични преводи в цял свят, чрез партньора ни MoneyGram.

DSK MoneyGram позволява получаването по сметка в Банка ДСК на международни трансфери наредени от всеки един агент на MoneyGram в повече от 200 държави и територии, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
Активирането на приложението се извършва чрез интернет банкирането на Банка ДСК - ДСК Директ, меню „Смарт приложения“>>DSK MoneyGram.

За получаване на преведените Ви парични средства е необходимо да знаете Референтния номер на превода изпратен до Вас, който да използвате в банков офис или банкомат на Банка ДСК или друг агент на MoneyGram. Всеки потребител на DSK MoneyGram може да получи паричните си средства и онлайн по банкова сметка.

Вграденият калкулатор на такси за MoneyGram преводи позволява да изчислите предварително техния размер в зависимост от сумата и дестинацията за получаване.

При изпращането на парични средства чрез DSK MoneyGram, сумата може да бъде получена до 10 минути от вашите близки хора. Изпращането на превод чрез DSK MoneyGram е достъпно за потребители на електронното банкиране на Банка ДСК, ползващи Тоукън устройство за генериране на динамична парола.

Историята на извършените трансакции изпращане/получаване на парични средства в DSK MoneyGram може да бъде проследявана през предвиденото за тази цел меню.

За получателите на парични преводи е предвидено извършването на проверка и намиране на адреси и агенти в населеното място без да им се изисква регистрация в мобилното приложение.

*За да използвате преводните функционалности на мобилното приложение DSK MoneyGram е необходимо да сте клиент на интернет банкирането на Банката – ДСК Директ.
**Достъп до ДСК Директ може да бъде заявен във всеки банков офис на Банка ДСК.

moneygram transactions plc's money bank gram piggy bank

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.