App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Tabliczka mnożenia do 500 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Tabliczka mnożenia do 500

퍼블리셔: Cornelis Huige
평점: 평점이 없음
가격: 1.99 USD
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

폴란드에서 Tabliczka mnożenia do 500 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Tabliczka mnożenia do 500의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Tabliczka mnożenia do 500 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iPhone - 폴란드
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

MagiWise przedstawia aplikację “Tabliczka mnożenia do 500” dla dzieci, które poszukują wyzwań w matematyce. Aplikacja ta zawiera ćwiczenia mające na celu naukę mnożenia od 1 do 20 a także mnożenia przez 25, 30, 50, 100, 125, 250 i 500. Po zakończeniu ćwiczeń zyskasz doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych iloczynów.

Struktura aplikacji
Aplikacja zawiera standardową tabliczkę mnożenia w obrebię 100 ("Mnożenie przez 1 do 5" oraz " Mnożenie przez 6 do 10") oraz trzy inne grupy ćwiczeń dla dzieci, które poszukują wyzwań w nauce mnożenia ( "Mnożenie przez 11 do 15", " Mnożenie przez 16 do 20" oraz "Mnożenie od 25").
W każdej grupie, tabliczka mnożenia ćwiczona jest za pomocą ośmiu zróżnicowanych zadań. Wraz z końcem każdej grupy będziesz potrafił/a posługiwać się określonym fragmentem tabliczki mnożenia. Ćwiczenia rozpoczynają się nauką tabliczki w uporządkowanej kolejności. Kiedy zyskasz wprawę w posługiwaniu się tabliczką mnożenia po kolei, przejdziesz do ćwiczeń mnożenia w losowej kolejności, a następnie do ćwiczeń łączących wszystkie poprzednie fragmenty tabliczki mnożenia, których już się nauczyłeś. Sam decydujesz o kolejności wykonywanych ćwiczeń.
Kolejność ćwiczeń jest zgodna z metodą “Naucz się -> Ćwicz -> Pokaż”.

Nauka tabliczki mnożenia
Pierwsze cztery ćwiczenia nauczą Cię posługiwać się tabliczką mnożenia po kolei. Ćwiczenie zawiera kilka pytań z działaniami iloczynowymi. Na początku zadanie będzie proste, ze względu na ograniczoną liczbę odpowiedzi do wyboru, ale powoli będzie stawało się ono trudniejsze.

Ćwiczenie tabliczki mnożenia
Kiedy nauczysz się już tabliczki mnożenia po kolei, ćwiczenia zaczną skupiać się na samym działaniu. Oznacza to, że pytania będą zawierały pojedyncze działania oraz wiele odpowiedzi do wyboru. Wybierz poprawną odpowiedź a uzyskasz maksymalną ilość gwiazdek na końcu ćwiczenia.

Pokaż, że jesteś ekspertem
Na końcu każdego fragmentu tabliczki mnożenia znajdują się ćwiczenia łączące je z tymi fragmentami, których nauczyłeś się wcześniej. W tej części aplikacja wybiera fragmenty tabliczki mnożenia zawierające podobne odpowiedzi lub budowę działań. Pozwoli Ci to zauważyć, że poszczególne fragmenty tabliczki są ze sobą powiązane. Przykładowo, po nauce mnożenia przez 3 oraz przez 6, otrzymasz ćwiczenie łączące te dwa fragmenty.

mnożenie tabliczka mnożenia 590 500 500+ matematyka liceum 520 matematyka gimnazjum matematyka matematyka dla dzieci matura matematyka szkola szkoła nauka literek nauka czytania nauka do 乐do do!

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.
이 앱에 대한 순위가 없습니다...

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.