Esentiale

퍼블리셔: Alina Murar
평점: 평점이 없음
가격: 6.99 USD
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

미국에서 Esentiale 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Esentiale의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Esentiale 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

"Esentiale" is the first app in romanian about essential oils. It is a complex guide which helps you discover the amazing properties of essential oils, the way to use them to help your body, the cautions you need to know and a collection of scientific studies.

Includes:
* 60 oils
* 20 blends
* 140 conditions
* 80 compounds
* 60 diffusion recipes
* evidence based benefits
* precautions
* protocols for use
* carrier oils
* weekly updates
* no ads

This app was not reviewed by medical professionals. For any health issues, you need to contact your medic, this app is not a substitute.

Romanian Description:
"Esentiale" este prima aplicație în limba română despre uleiurile esențiale. Este un ghid complet care vă va ajuta să descoperiți uimitoarele proprietăți ale uleiurilor esențiale, felul în care le puteți folosi pentru a susține organismul, precauții de care trebuie să țineți cont atunci când utilizați uleiurile și o colecție de studii stiințifice.

Cuprinde:

* 60 de uleiuri
* 20 de blenduri
* 140 afectiuni
* 80 de constituenti
* 60 retete de difuzat
* beneficii bazate pe studii
* precauții
* protocoale de utilizare
* uleiuri purtătoare
* actualizări săptămânale
* fără reclame

Această aplicație nu a fost revizuită de cadre medicale. Pentru orice problemă de sănătate, trebuie să va adresați medicului.

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.