iTAPEK Pro

퍼블리셔: TAPEK spol. s r.o.
평점:
가격: 12.99 USD 인 앱 구매 추가
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

체코공화국에서 iTAPEK Pro 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 iTAPEK Pro의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 iTAPEK Pro 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iPhone - 체코공화국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

iTAPEK - poznámky k českému daňovému právu

iTAPEK spojuje elektronickou knihu a rozsáhlou databázi komentářů a odkazů. Smyslem aplikace je poskytnout podrobné, uspořádané a aktuální poznámky k vybraným daňovým zákonům. Placená (Pro) verze poskytuje po dobu trvání předplatného přístup k textu zákonů a všem komentářům.

- Předplatné je nabízeno na šest měsíců.

- Předplatné se automaticky obnovuje, pokud není alespoň 24 hodin před koncem předplatného vypnuta volba automatického obnovení.

- Účet bude zatížen platbou za předplatné běhen 24 hodin před ukončením období předplatného a bude uvedena cena za obnovení předplatného.

- Předplatné může být nastaveno uživatelem a automatické obnovení může být vypnuto po nákupu v Account Settings.

- V průběhu období aktivního předplatného není možné běžící předplatné zrušit.

- Pravidla pro ochranu dat a použití aplikace jsou uvedena na www.tapek.cz.

- Jakákoliv nevyužitá část předplatného zdarma na vyzkoušení aplikace, pokud je nabízeno, bude zrušena, když si uživatel zakoupí předplatné.

English summary:

iTAPEK – Notes to Czech tax law

iTAPEK combines an ibook with an extensive database of comments and references. It is designed to provide detailed, organized, and up-to-date commentary to selected Czech tax laws.

Content is provided in Czech only.

Paying users can access the law and all comments both updated during the subscription period.

- The subscription is offered for six months.

- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.

- Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.

- Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.

- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase.

- No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.

- Our Privacy Policy and Terms of Use can found at www.tapek.cz.

- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication.

ro dẫn dan đánh business ebooks rad ibooks raf dan the man purchase books thriller books books to download livros ibookstore rent books business books new books fiction books online books e-books

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 iTAPEK Pro 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.
5.0
24 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.