Kuiz Shqip - Shqiperi / Kosove

퍼블리셔: Vigan Visar Haliti
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Kuiz Shqip - Shqiperi / Kosove 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Kuiz Shqip - Shqiperi / Kosove의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Kuiz Shqip - Shqiperi / Kosove 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

------Kuiz i përgjithshëm në gj. Shqipe-------

Ky kuiz ndahet në tre kategori pyetjesh.

--Kategoria I: Kuiz i Përgjithshëm
--Kategoria II: Gjeografi
--Kategoria III: Futbol

Në kuizin e përgjithshëm ka 500 pyetje në lëmi të ndryshme.
Kategoria Gjeografi përmban 150 pyetje.
Kategoria Futbol përmban 150 pyetje.

Kuizi është argëtues dhe edukativ me të cilin do ti zgjeroni njohuritë tuaja.

Për cdo ankesë ose sugjerim në lidhje me kuizin na kontaktoni në e-mail. Dhe gjithashtu në update-n e radhës do të shtohen edhe shumë pyetje dhe kategori tjera.

shiko alfabeti shqip albanian vigene vysor

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.